Katarzyna Wójcik-Adamska

Chorobowe policjanta pod kontrolą komisji lekarskiej

Lekarz orzecznik rozstrzygnie, czy zwolnienie jest uzasadnione.

Badania profesora powinny być uwzględnione od uzyskania habilitacji

Recenzent dorobku naukowego powinien znać się nie tylko na danej dziedzinie wiedzy, ale ?i dyscyplinie. Komisja musi uwzględniać badania prowadzone po uzyskaniu habilitacji.

Pomoc dla turysty zależy od wykładni prawa

O tym, czy klienci biur podróży muszą się obawiać bankructw, o kłopotach marszałków województw i o tym, dlaczego ?tak pilnie trzeba zmienić przepisy, opowiada prof. Hanna Zawistowska ?z Katedry Turystyki SGH w rozmowie z Katarzyną Wójcik.

Lista podręczników po wakacjach

Dyrektor szkoły nie będzie już musiał 15 czerwca podawać listy podręczników na przyszły rok szkolny.

Będzie zasiłek dla opiekunów

Osoby, którym odebrano ?w zeszłym roku prawo? do świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli złożą wniosek, dostaną zasiłek.

Wolne policjanta bez opinii

Plany urlopów nie będą już uzgadniane ze związkami zawodowymi.

Więcej pieniędzy dla Narodowych Sił Rezerwowych

Zmieni się wskaźnik miesięcznego wynagrodzenia dla rezerwistów.

Trybunał Konstytucyjny: uczelnie niepubliczne muszą otrzymać dotacje

Przepisy uzależniające prawo niepublicznych uczelni do dotacji publicznych od warunków ustalonych w rozporządzeniu są niezgodne z art. 70 ust. 3 konstytucji.

Posłowie chcą przedłużyć prace nad ustawą o OFE

Do przepisów dotyczących zmian w emeryturach zgłoszono wczoraj ponad tysiąc poprawek.

Rekrutacja do przedszkola bez konieczności stosowania kryterium dochodowego

Gmina nie będzie musiała stosować kryterium dochodowego podczas rekrutacji do placówki.