Danuta Frey

Dziennikarz, absolwentka Wydzialu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego,

Firma

Bez umowy nie ma handlu alkoholem

Posiadacz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi przez cały okres jego ważności mieć tytuł prawny do lokalu, w którym je sprzedaje.

Example Alt
eWydanie