fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mniej dokumentów przy składaniu odwołań

Zamawiający może otrzymać samą kopię odwołania. Wykonawcy nie muszą przekazywać mu załączników.
Tak wynika z wtorkowego postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, która rozpoznawała odwołanie dotyczące przetargu zorganizowanego przez Narodowy Bank Polski [b](sygn. KIO/UZP 91/08)[/b]. Zamawiający, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo zespołu arbitrów, argumentował, że odwołanie powinno zostać odrzucone, gdyż wykonawca przekazał mu jedynie jego kopię, nie dostarczył natomiast załączników.Skład rozstrzygający tę kwestię zwrócił uwagę, że zmienił się stan prawny. Do 11 października 2007 r. obowiązywało stare rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowań podczas rozpoznawania odwołań. – Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia odwołanie wnoszone do prezesa UZP zawierało wyszczególnione w punktach od 1 do 10 elementy, w tym wymienione w punkcie 10. załączniki. Stanowiły one tym samym część składową odwołania, a ich brak przy kopii odwołania przekazanej zamawiającemu mógł powodować uznanie, że kopia ta nie została przekazana – wyjaśn...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA