fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Prawo autorskie: Archi Plus żąda odszkodowań za Orliki

Ministerstwo Sportu uspokaja: roszczenia są bezpodstawne, mamy prawa do projektów boisk
Prowadzony od 2008 r. rządowy program „Moje boisko – Orlik 2012" zakłada budowę w każdej gminie całego kraju ogólnodostępnych i bezpłatnych kompleksów boisk sportowych. Do tej pory powstało ich już ponad dwa tysiące. Przy ich budowie gminy korzystały m.in. z projektów udostępnianych bezpłatnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
– Dziś się okazuje, że do gmin m.in. z województw opolskiego i wielkopolskiego trafiają wezwania przedsądowe z powodu naruszenia praw autorskich – mówi Tadeusz Tomaszewski, poseł SLD. – Kieruje je wrocławska firma Archi Plus. Spółka twierdzi, że to ona jest właścicielem praw autorskich do projektu „Typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m z polem do gry do piłki ręcznej i tenisa". Zdaniem jej przedstawicieli Ministerstwo Sportu i Turystyki nigdy nie miało i nie ma praw do swobodnego dysponowania tym projektem.
O wyjaśnienia poseł zwrócił się do ministra sportu. Podobne wystąpienia do resortu skierował Związek Gmin Wiejskich.
100 tys. zł to kwota odszkodowania, której firma Archi Plus domaga się od ponad 150 gmin
– Prawa do projektu budowlanego, którymi dysponowało ministerstwo, wystarczały do korzystania z projektu w zakresie określonym w programie „Moje boisko – Orlik 2012" – informuje Grzegorz Karpiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. – Jeśli spółka Archi Plus wystąpi przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego z powództwem o zapłatę, podejmiemy odpowiednie działania, żeby móc przystąpić do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego po stronie gminy – dodaje wiceminister. Jednocześnie ostrzega przed zawieraniem ugód ze spółką. – Skarb Państwa nie będzie zwracał gminom środków wydatkowanych tytułem ugody – dodaje wiceminister.
Na problem, czy Ministerstwo Sportu posiadało prawa do dysponowania projektami boisk, zwróciła także uwagę (jeszcze pod koniec ubiegłego roku) Najwyższa Izba Kontroli. W skierowanym do resortu wystąpieniu pokontrolnym czytamy: „Ministerstwo Sportu i Turystyki rozporządzało projektem boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 30 m x 50 m), który był następnie wykorzystywany przez jednostki samorządu terytorialnego we wszystkich trzech edycjach programu „Moje boisko – Orlik", pomimo że nie nabyło autorskich praw majątkowych do tego projektu".
Archi Plus domaga się od gmin zapłaty odszkodowania w wysokości 50 tys. zł. Podstawą roszczenia są przepisy ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z jej przepisami uprawniony, którego prawa autorskie zostały naruszone, może żądać naprawienia szkody poprzez zapłatę dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.
Ponadto domaga się usunięcia skutków naruszenia jej praw albo poprzez rozbiórkę obiektu, albo poprzez zapłatę kolejnych 50 tys. zł. Takie żądania skierowane zostały już do 160 gmin.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA