fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Co powinna zawierać umowa o pracę zawarta na sezon

Umowa o pracę zawarta na sezon powinna zawierać standardowe zapisy. Nie da się tu ominąć cyklicznego terminu wypłaty pensji czy szkoleń bhp
Do zawarcia umowy o pracę sezonową należy stosować ogólne zasady dotyczące umów o pracę. Trzeba ją zatem zawrzeć na piśmie, z określeniem rodzaju umowy terminowej. Brak wyraźnego zapisu określającego rodzaj zawartej umowy o pracę nie oznacza, że jest to umowa na czas nieokreślony. Zamiarem stron jest bowiem zatrudnienie na czas ograniczony czasowo okresem sezonu.Mają tu ponadto zastosowanie przepisy art. 29 kodeksu pracy regulujące treść umowy o pracę. Umowa ta powinna zatem określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia zadań, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi obowiązków. Stosunek pracy sezonowej, jak każdy inny stosunek pracy, nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.Limitów brak Pracodawca i pracownik mogą zawierać dowolną liczbę umów o pracę na czas określony, jeśli ich przedmiotem jest praca sezonowa. Do sezonowej umow...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA