fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zleceniobiorca nie zawsze jest tańszy od etatowego pracownika

Cechy charakterystyczne współpracy w ramach zlecenia
Rzeczpospolita
Zatrudniony na umowę-zlecenie nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego ani pensji za nadgodziny. Ryzyko zlecającego może się jednak wiązać m.in. z tym, że jest to umowa starannego działania, a nie rezultatu
Najczęściej wykorzystywaną podstawą prawną przy sezonowym świadczeniu usług jest umowa-zlecenie.Swoboda ustaleń Przeznaczona jest wprawdzie dla dokonywania określonych czynności prawnych dla zlecającego (art. 734 § 1 kodeksu cywilnego), ale zgodnie z  art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.Uzasadnia to stosowanie tej umowy jako podstawy do wykonywania czynności faktycznych, tj. takich czynności, których bezpośrednim celem nie jest wywołanie skutków prawnych, ale świadczenie określonych usług, jak np. prace ogrodnicze, remontowo-budowlane czy porządkowe.  Najważniejszą zaletą umowy-zlecenia jest znaczna swoboda organizacyjna w wykonywaniu pracy. Z tego powodu zleceniobiorcy traktują ją najczęściej jako umowę dodatkową, która daje możliwość dorobienia.Treść kontraktu Najważniejszą korzyścią zlecającego są natomiast niższe koszty osobowe wykonania określonej pra...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA