fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sąd nie przywróci do pracy osoby niezdolnej do jej wykonywania

Mimo stwierdzenia wadliwości wypowiedzenia bezterminowego angażu, pracownik nie zawsze wróci na etat. Nie ma to uzasadnienia, gdy stan zdrowia uniemożliwia mu wykonywanie pracy na dotychczasowym stanowisku
Gdy sąd ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub dokonane z naruszeniem przepisów, orzeka – stosownie do żądania pracownika – o bezskuteczności wymówienia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu do pracy albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 kodeksu pracy).Zatem co do zasady wybór między tymi roszczeniami należy do pracownika. Sąd może jednak nie uwzględnić jego żądania o przywrócenie na etat, gdy stwierdzi, że uwzględnienie tego roszczenia jest niemożliwe lub niecelowe. Wówczas orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 k.p.).Ruch w jedną stronę Jednym z przejawów niemożliwości przywrócenia do  pracy jest brak zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy. Potwierdzał to Sąd Najwyższy w  uzasadnieniu wyroku z 13 lipca 2011 r. (I PK 8/11).Stwierdził wówczas, że pracownik, który został bezprawnie zwolniony z pracy, nie może domagać się przed sądem przywrócenia, jeś...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA