Podatek od dużych ciężarówek

Podatek od dużych ciężarówek Przedsiębiorcy będący właścicielami dużych samochodów ciężarowych płacą od nich podatek od środków transportowych
Danina ta obciąża samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) od 3,5 tony (włącznie, samochody o dmc równej 3,5 tony zostaną wyłączone z opodatkowania dopiero od 1 stycznia 2008 r.), ciągniki siodłowe i balastowe, naczepy, przyczepy oraz autobusy. Jej stawki określa uchwała rady gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć podatnych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych stawek maksymalnych i minimalnych.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy zarejestrowano (na stałe) na terytorium Polski.Podatek od środków transportowych należny za 2007 r. płatny jest, co do zasady, w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Z tym że jeśli obowiązek podatkowy powstanie: ¦ po 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek jest płatny w dwóch ratach: pierwsza w ciągu 14 dni od dnia powstania o...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL