fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zamówienia publiczne: czynem nieuczciwej konkurencji są nie tylko działania wymienione w ustawie

Czynem nieuczciwej konkurencji są nie tylko działania wymienione w ustawie – wskazała KIO
W przetargu prowadzonym przez Przewozy Regionalne wzięły udział m. in. Impel Cleaning i DC System (jedynym udziałowcem tej drugiej jest Impel Cleaning). Impel złożył oferty na dziewięć zadań spośród 15, DC System na pozostałe sześć. Zamawiający zastrzegł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), że gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, nie może powoływać się na to samo doświadczenie.
Tymczasem w tym przetargu DC System powołało się na doświadczenie Impel Cleaning. Zamawiający uznał to zachowanie za czyn nieuczciwej konkurencji i odrzucił oferty. Impel i DC odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta przyznała rację zamawiającemu. Podkreśliła co prawda, że nie można uznać podmiotów powiązanych kapitałowo za jednego wykonawcę, jednak relacja między firmami w tym przypadku była naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zdaniem Izby czynem nieuczciwej konkurencji może być nie tylko zachowanie wprost wymienione w ustawie, ale i inne sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża interesowi innego podmiotu lub go narusza (sygnatura akt: KIO: 904/12; 911/12; 918/12). „Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia przez Impel Cleaning miało umożliwić wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez DC System w zakresie, w którym Impel Cleaning nie złożył ofert i w którym sam nie dysponował wymaganym doświadczeniem" – oceniła KIO.
Agnieszka Chwiałkowska, radca z kancelarii WKB, podkreśla, że „użyczanie sobie referencji przez wykonawców powiązanych może być w konkretnym przypadku postrzegane w kategoriach nieuczciwego konkurowania z innymi uczestnikami rynku".
– Przesłanki odrzucenia oferty ze względu na czyn nieuczciwej konkurencji musi wykazać zamawiający. W tej sprawie przyznanie racji zamawiającemu wydaje się jednak pochopne – ocenia mec. Chwiałkowska.
Czynem nieuczciwej konkurencji są nie tylko działania wymienione w ustawie – wskazała KIO
W przetargu prowadzonym przez Przewozy Regionalne wzięły udział m. in. Impel Cleaning i DC System (jedynym udziałowcem tej drugiej jest Impel Cleaning). Impel złożył oferty na dziewięć zadań spośród 15, DC System na pozostałe sześć. Zamawiający zastrzegł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), że gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, nie może powoływać się na to samo doświadczenie.
Tymczasem w tym przetargu DC System powołało się na doświadczenie Impel Cleaning. Zamawiający uznał to zachowanie za czyn nieuczciwej konkurencji i odrzucił oferty. Impel i DC odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Ta przyznała rację zamawiającemu. Podkreśliła co prawda, że nie można uznać podmiotów powiązanych kapitałowo za jednego wykonawcę, jednak relacja między firmami w tym przypadku była naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zdaniem Izby czynem nieuczciwej konkurencji może być nie tylko zachowanie wprost wymienione w ustawie, ale i inne sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeśli zagraża interesowi innego podmiotu lub go narusza. „Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia przez Impel Cleaning miało umożliwić wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez DC System w zakresie, w którym Impel Cleaning nie złożył ofert i w którym sam nie dysponował wymaganym doświadczeniem" – oceniła KIO.
Agnieszka Chwiałkowska, radca z kancelarii WKB, podkreśla, że „użyczanie sobie referencji przez wykonawców powiązanych może być w konkretnym przypadku postrzegane w kategoriach nieuczciwego konkurowania z innymi uczestnikami rynku".
– Przesłanki odrzucenia oferty ze względu na czyn nieuczciwej konkurencji musi wykazać zamawiający. W tej sprawie przyznanie racji zamawiającemu wydaje się jednak pochopne – ocenia mec. Chwiałkowska.
 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA