fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wadliwe umowy - jak wpływają na podatek dochodowy

Nawet przy zachowaniu najwyższej staranności może się zdarzyć, że umowa podpisana przez przedsiębiorcę jest obarczona wadami prawnymi. Pojawia się wtedy pytanie o skutki podatkowe takiej sytuacji
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Analogiczną regulację dotyczącą osób fizycznych zawiera art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.Dwa sposoby wykładni Analiza orzecznictwa, praktyki skarbowej oraz doktryny prawa wskazuje, że istnieją dwa sposoby interpretowania tych przepisów. Zgodnie z pierwszym dotyczą one czynności, których przedmiot (treść) z zasady wyłączony jest z legalnego obrotu prawnego. Mogą to być np. umowy o czyny przestępcze, powoływany najczęściej jako przykład tego rodzaju przychodów jest nierząd lub przykład o lekkim zabarwieniu humorystycznym – zakup własności ciał niebieskich (zakazany w prawie międzynarodowym).Takie – wąskie – ujęcie oznacza, że umowy obarczone wadami indywidualnymi (np. niedochowanie formy umowy, wadliwa reprezentacja, wada oświadczenia woli) nie ograniczają obowiązku podatkowego, jeżeli tyl...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA