fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni dowiesz się ile wyda zarząd

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Trwa sezon zebrań. Warto się na nie wybrać, żeby wiedzieć, czy budynek będzie ocieplony, jak pracuje zarząd lub rada nadzorcza
Najważniejsze decyzje dotyczące spółdzielni zapadają w trakcie walnych zgromadzeń. Dlatego są one tak ważne.

Niezbędne zawiadomienie

Obowiązkiem zarządu jest zorganizowanie walnego zgromadzenia, a następnie zawiadomienie spółdzielców (szczegóły zawierają statuty).
Niektóre spółdzielnie zawiadomienia wywieszają w swojej siedzibie oraz na klatkach schodowych, inne (głównie małe) przesyłają je listownie każdemu członkowi.
W zawiadomieniu powinny być podawane: czas, miejsce oraz porządek walnego zgromadzenia (lub jego części). Nie może zabraknąć informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań oraz projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także o tym, że spółdzielca ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
Uwaga! Zawiadomienie powinno się pojawić co najmniej 21 dni przed terminem walnego.
W dużych spółdzielniach liczących więcej niż 500 członków walne zgromadzenie dzieli się na części, a rada nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części.

Jak zgłosić uchwałę

Wszelkie decyzje zapadają w formie uchwał. Walne zajmuje się jednak tylko tymi zgłoszonymi w odpowiedniej formie i właściwym czasie.
Uwaga! Swój projekt uchwały mogą zgłosić spółdzielcy (minimum dziesięciu członków), zarząd lub rada nadzorcza.
Prawidłowo przygotowany projekt powinien jasno i klarownie przedstawiać propozycję do uchwalenia.
Nie można też zapominać o terminie. Projekt powinien zostać przekazany co najmniej 15 dni przed dniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
Projekty są wykładane najpóźniej 14 dni przed terminem walnego lub jego pierwszej części.
Uwaga! Na walnym nie wolno w trakcie obrad zgłaszać swoich uwag do uchwał. Dlatego warto przyjść do spółdzielni – jest wtedy szansa zgłoszenia swoich propozycji zmian. Należy to zrobić nie później niż trzy dni przed posiedzeniem. Zarząd ma obowiązek dołączyć do materiałów poprawki do uchwał, które będą głosowane na walnym.
W zgromadzeniu mogą uczestniczyć co do zasady osoby, które nie są członkami spółdzielni, ale spółdzielca może przysłać swojego pełnomocnika (musi mieć pisemne upoważnienie), jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej.
Uwaga! Każdemu członkowi spółdzielni przysługuje jeden głos, a jeżeli oboje małżonkowie są spółdzielcami, to każdemu z nich przysługuje jeden głos.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
Wątpliwości prawne

Co dalej z zebraniami przedstawicieli

W wielu spółdzielniach mieszkaniowych ciągle zwoływane są zebrania przedstawicieli, chociaż 31 lipca 2007 r. weszły w życie przepisy, które nakazywały zastąpienie ich walnymi zgromadzeniami. Zmiany jednak wprowadzono tak nieudolnie, że powstał spór, czy zebrania przedstawicieli mogą funkcjonować, a także czy uchwały podejmowane przez nie są ważne czy też nie. Kwestią tą zajął się Sąd Najwyższy. Podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów SN 10 maja 2012 r. (sygn. III CZP 84/11). Zgodnie z nią zebranie przedstawicieli członków spółdzielni mieszkaniowej, która nie zmieniła statutu w tym zakresie zgodnie z art. 9 ustawy z 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 125, poz. 873 ze zm.), pozostało organem spółdzielni na podstawie dotychczasowego statutu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA