fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef nie płaci, pracownik wypowie umowę

Pracownik też może się rozstać z pracodawcą ze skutkiem natychmiastowym
Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz
Tylko ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę może być przyczyną rozwiązania umowy przez zatrudnionego ze skutkiem natychmiastowym
Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i określonym w umowie terminie. Pracodawca musi je wypłacić w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca (art. 85 § 1 i 2 k. p.).Nie w każdym jednak wypadku pracownik może od razu rozwiązać umowę z tego powodu. Jest to dopuszczalne tylko wówczas, gdy naruszenie to miało ciężki charakter.Istotne naruszenie O ciężkim naruszeniu obowiązków można mówić wtedy, kiedy pracodawca świadomie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie wywiązuje się z obowiązków wobec pracownika, wskutek czego naraża go na szkodę (por. wyrok Sądu Najwyższego z 10 listopada 2010 r., sygn. I PK 83/10). Otrzymanie wypłaty w terminie jest dość istotne, choćby z tego względu, że pracownik może nią dysponować i uregulować stałe zobowiązania, takie jak: czynsz za mieszkanie, rachunek za energię, rata kredytu itp.Nie ma tu znaczenia, czy firma posiada środki finansowe na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA