fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Rolnik sprzedający grunt nie zapłaci podatku

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego, a także gruntu wchodzącego w skład takiego gospodarstwa są zwolnione z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości bez względu na czas i sposób ich nabycia.
Zwolnienie to przewidziane jest w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Czytelnik, który jest rolnikiem, dokupił w 2002 r. 2 ha gruntu ornego.
Teraz zamierza sprzedać część tej nieruchomości. Pyta, czy będzie musiał zapłacić od tego podatek.
To zależy, na jakie cele ma być przeznaczona ta część nieruchomości rolnej. W art. 21 ust. 1 pkt 28 updf jest wyraźne zastrzeżenie, że zwolnienie z podatku od sprzedaży nie obowiązuje, jeśli w związku ze sprzedażą grunt stracił charakter rolny lub leśny. Jednak w tym ostatnim wypadku podatek wchodzi w rachubę tylko wówczas, jeżeli nie minęło pięć lat od momentu, gdy sprzedający tę nieruchomość kupił. Jeśli więc czytelnik kupił grunt rolny w 2002 r., a sprzeda go na cele nierolnicze w 2008 r., podatku nie zapłaci. Gdyby go sprzedał wcześniej, musiałby oddać fiskusowi 10 proc. od uzyskanej ceny pomniejszonej o ewentualne koszty sprzedaży.
W odniesieniu bowiem do nieruchomości kupionych przed 1 stycznia 2007 r. obowiązują stare przepisy normujące tę daninę. Ale aktualne są również stare zwolnienia z tego podatku. Tak więc od 10-procentowego podatku można się uwolnić, jeśli uzyskane z transakcji pieniądze w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży wyda się na cele mieszkaniowe. Trzeba wówczas w ciągu 14 dni od daty notarialnej umowy sprzedaży złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie.
Sprzedaż nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r. jest obciążona nowym, 19-procentowym podatkiem. Podstawą do jego wyliczenia jest dochód, czyli różnica między wydatkami na nabycie a ceną uzyskaną ze sprzedaży, pomniejszoną o ewentualne koszty sprzedaży (np. prowizję pośrednika) i nakłady poniesione na nieruchomość, zwiększające jej wartość.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA