fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Polak za granicą

Do pracy na Łotwie zachęcają dni wolne, zniechęcają niskie pensje

Łotwa nie wprowadziła ograniczeń w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw UE
Nasi rodacy mogą tam znaleźć zatrudnienie w bankowości, handlu, służbie zdrowia, budownictwie.
Jeśli Polak przebywa na Łotwie dłużej niż trzy miesiące, musi uzyskać w Urzędzie do spraw Obywatelstwa i Migracji pozwolenie na pobyt. Otrzymuje się je na czas określony: rok lub pięć lat. Następnie pracownik powinien się zameldować we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie samorządowym. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna 250 łat łotewskich, tj. ok. 1800 zł.
Pozwolenie na pracę nie jest już potrzebne.
Umowa o pracę musi być przygotowana w formie pisemnej i zawierać: dane przedsiębiorcy i zatrudnionego, termin rozpoczęcia pracy i ewentualnie jego ustania, miejsce zatrudnienia, długość okresu próbnego, nazwę stanowiska, obowiązki pracownika, wysokość wynagrodzenia, godziny pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, okres wypowiedzenia.
Maksymalny dopuszczalny okres próbny wynosi trzy miesiące, a umowa na czas określony nie może trwać dłużej niż dwa lata.
Rozwiązując umowę, pracownik musi zachować miesięczny termin wypowiedzenia. Taki sam termin obowiązuje pracodawcę. Może on wypowiedzieć umowę z ważnych powodów, takich jak np.: alkoholizm pracownika, niewywiązywanie się z obowiązków służbowych. Minimalna miesięczna pensja na Łotwie to 80 łatów, czyli ok. 580 zł, przeciętna zaś niewiele ponad dwa razy tyle.
Tydzień pracy trwa 40 godzin, ale jeżeli następnego dnia jest święto państwowe, ostatni dzień pracy jest skrócony o godzinę.
Nadgodziny nie mogą przekroczyć 48 godzin w tygodniu i 200 godzin w roku. Zakaz pracy w nadgodzinach obowiązuje: kobiety w ciąży, mające dziecko w wieku do jednego roku lub starsze, jeśli karmią je piersią, oraz osoby poniżej 18. roku życia. Te ostatnie zresztą nie mogą pracować tygodniowo więcej niż 35 godzin.
Urlop wypoczynkowy na Łotwie wynosi cztery tygodnie. Można go wykorzystać w całości lub w częściach, z tym jednak zastrzeżeniem, że każdy pracownik ma prawo do dwóch tygodni nieprzerwanego urlopu. Osobom poniżej 18. roku życia przysługuje urlop miesięczny.
Jeżeli zatrudniony jest niezdolny do pracy z powodu choroby, ma prawo do płatnego zwolnienia, ale zaraz po powrocie do pracy musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie swojego zdrowia.
Kobiety korzystają ze 112 dni płatnego urlopu macierzyńskiego (56 dni przed porodem i 56 dni po porodzie). Jeśli jednak nastąpiły jakiekolwiek komplikacje związane z porodem lub kobieta urodziła bliźnięta, przysługują jej dodatkowe dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego. Ojcowie natomiast mają prawo do dziesięciu dni wolnych od pracy w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po narodzinach dziecka.
Osoby uczące się mogą korzystać z dodatkowych, płatnych 20 dni wolnych od pracy w ciągu roku, przeznaczonych na naukę i egzaminy. Poza tym wszystkim przysługują 24 dni wolne z okazji świąt państwowych i tzw. dni pamięci narodowej.
Więcej informacji m.in. pod adresami: www.poltrade.lv, www.nva.lv
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA