fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bony kupione ze środków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Bony sfinansowane ze środków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej są przychodem pracownika, ale nie ze stosunku pracy, tylko z innych źródeł
W banku działa kasa zapomogowo-pożyczkowa, utworzona z comiesięcznych składek pracowników. Nadmiar środków ponad zapotrzebowanie na pożyczki został ulokowany na depozycie terminowym. Z kwoty odsetek dopisanych do lokaty zarząd kasy postanowił kupić bony towarowe do sieci sklepów w wysokości 120 zł dla każdego członka kasy. Czy bony te są zwolnione od składek i podatków? - pyta czytelnik.Odpowiada Danuta Denkiewicz, doradca podatkowy:Bony sfinansowane ze środków pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej stanowią przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Nie stanowią zatem przychodów ze stosunku pracy. Bank jako zakład pracy nie pełni funkcji płatnika; nie ma zatem obowiązku potrącania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, wykazywania wartości w informacji PIT-11, a także naliczania i potrącania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa nie jest...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA