fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Będą zmiany w formularzach

Zmienione wzory kilku formularzy w postępowaniu rejestrowym, nowe dotyczące spółdzielni europejskiej, rejestrowanie danych o przekształceniach w ZOZ – to tylko niektóre rozwiązania na przyszły rok
Wszystko to za sprawą trzech nowel rozporządzeń ministra sprawiedliwości z 27 listopada 2007 r.Pierwsza dokonuje korekty dwóch urzędowych formularzy: wniosku o wydanie zaświadczenia, że dany podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego, oraz formularza o podanie numeru KRS.Druga nowela dotyczy kilku formularzy o wpis do KRS, z czego znaczna część uwzględnia wprowadzenie do polskiego systemu prawnego spółdzielni europejskiej.Poświęcono jej nowy oddział 5[sup]1[/sup] rozporządzenia. Treść danych podlegających wpisowi do rejestru ustalono podobnie do wymagań dla innych przedsiębiorców. Uwzględniając jednak specyfikę tego rodzaju ciała, określono, jakie informacje powinny zostać wpisane odnośnie nie tylko do zarządu, ale też rady administrującej oraz dyrektora wykonawczego. [b]Rejestracji podlegać będzie także nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielni oraz sposób jej reprezentacji.[/b]– Spółka europejska to jednak zupe...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA