fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Wypowiedzenie zmieniające - procedura

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy wymaga zachowania określonej procedury
Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Pracodawca zamiast zwalniać pracowników może zaproponować im nowe warunki pracy i płacy. Wymaga to jednak zachowania procedury
Zmiana warunków może dotyczyć m.in. miejsca pracy, jej wymiaru i warunków wynagradzania.
Pracownik nie musi przyjmować propozycji od razu. Oczywiście nie może się zastanawiać w nieskończoność. Nowe warunki płacy i pracy zaczną obowiązywać po upływie tzw. okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia zmieniającego są takie same jak definitywnego i zależą od tzw. zakładowego stażu pracy.
Jeżeli zatrudniony przyjmuje nowe warunki, nie musi nic robić. Po upływie okresu wypowiedzenia zaczyna pracować na nowych zasadach. Inaczej jest, gdy nowe warunki mu nie odpowiadają i odmawia ich przyjęcia. Powinien powiadomić o tym pracodawcę przed upływem połowy okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne i umowa o pracę zostanie rozwiązana. Odmowa przyjęcia może mieć dowolną formę.

Forma wypowiedzenia

Wypowiedzenie musi zostać sporządzone na piśmie. Powinno się w nim znaleźć oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków i propozycja nowych. Ponadto nie może w nim zabraknąć pouczenia o skutkach niezłożenia do połowy okresu wypowiedzenia oświadczenia o odrzuceniu nowych zasad zatrudnienia. Jeżeli tego pouczenia nie będzie, to pracownik może zaskoczyć pracodawcę oświadczeniem o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków nawet do końca okresu wypowiedzenia. Oczywiście wypowiedzenie musi zostać uzasadnione, a uzasadnienie ma być prawdziwe. Można bowiem złożyć od niego odwołanie do sądu pracy. Co więcej, złożenie odwołania nie może być uznane za odmowę przyjęcia nowych warunków. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 22 lipca 1998 r. (sygn. akt I PKN 254/98).

Przed emeryturą

Pracownicy w okresie ochronnym, czyli ci, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, są też chronieni przed wypowiedzeniem zmieniającym, jednak ta ochrona jest mniejsza. Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może złożyć wypowiedzenie zmieniające pracownikowi czekającemu na emeryturę. Po pierwsze, może to uczynić ze względu na wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników lub tej ich grupy, do której pracownik w wieku ochronnym należy. Po drugie, pracodawca może zmienić warunki płacy lub pracy ze względu na stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Jeżeli pracodawca wręczył wypowiedzenie zmieniające z któregoś z powyższych powodów, to pracownikowi nie przysługuje dodatek wyrównawczy, gdy nowe warunki powodują obniżenie wynagrodzenia. Dodatek taki należy się, gdy zmiana warunków pracy i płacy jest podyktowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy. masz pytanie, wyślij e-mail do autora t.zalewski@rp.pl

SN o wypowiedzeniu zmieniającym

    Czytaj też: Pracownik, który nie przyjął niższej pensji, niekiedy traci podwójnie Szybko trzeba wręczyć wypowiedzenia zmieniające Roszczenia z prawa zbiorowego nie znikają, gdy przestaje ono obowiązywać Czasami pracownik z przymusu     Zobacz więcej: » Dobra Firma » Kadry i płace » Wynagrodzenia » Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. zmieniające)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA