fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

5 tysięcy za nielegalny handel zniczami

Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz
Przed Wszystkimi Świętymi na naszych ulicach pojawia się mnóstwo handlarzy kwiatami i zniczami. Za handel bez pozwolenia lub w nieodpowiednim miejscu grozi grzywna lub mandat karny

Nie stracisz towaru, ale zapłacisz nawet do 5 tys. grzywny...

Najnowsza nowelizacja kodeksu wykroczeń wprowadzająca restrykcyjne rozwiązania dla nielegalnie handlujących na ulicy w postaci przepadku mienia (choćby nie stanowiło ono własności sprawcy) czy nałożenia grzywny –  wejdzie w życie co prawda dopiero 19 listopada 2011 r., ale to wcale nie oznacza, że handlujący bez zezwolenia handlarz pozostanie bezkarny. Sprzedając znicze czy chryzantemy bez odpowiedniego pozwolenia, czy w niedozwolonym miejscu sprzedawca nie może się czuć bezkarnie.
Co prawda prawda § 1 art. 99 kodeksu wykroczeń, przewidujący karę grzywny lub nagany za zajmowanie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego, urządzeń lub budynków drogowych na cele niezwiązane z gospodarką i komunikacją drogową - już nie obowiązuje od czerwca 2010 r , ale na mocy innych przepisów beztroski handlarz może zostać ukarany. Choćby - art. 90 kodeksu wykroczeń daje taką możliwość. Zgodnie z nim za nielegalny handel grozi grzywna lub kara nagany. Sankcja taka może dosięgnąć tego,  kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania. W tym wypadku dobrem chronionym będzie płynność ruchu na drodze publicznej i w strefie zamieszkania, zaś do przedmiotowych znamion wykroczenia należy skutek w postaci zatamowania ruchu lub spowodowania w nim utrudnień. Za rozłożenie się więc pod cmentarzem ze swoim kramikiem można otrzymać grzywnę nawet w wysokości 5000 zł.

Nie masz działalności - nie handluj

Jeśli nie prowadzisz odpowiedniej działalności gospodarczej, a chcesz na szybko dorobić na sprzedaży zniczy to uważaj. Zgodnie z art. 601 § 1 kodeksu wykroczeń każdy, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo pozwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Grzywna także i w tym wypadku może zostać określona w maksymalnym jej wymiarze – czyli kwocie 5000 zł.

Za łamanie przepisów porządkowych 500 zł mandat karny

Innym przepisem, który pozwala ukarać handlującego w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym, jest jeszcze art. 54 kodeksu wykroczeń, który przewiduje zagrożenie karą grzywny w wysokości do 500 zł albo karą nagany za czyny polegające na wykraczaniu przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych. Przepis ten ma charakter blankietowy, tj. sam nie określa w całości znamion czynu zabronionego, lecz odsyła w tym zakresie do innych przepisów regulujących sposób zachowania się w miejscach publicznych. A sposób zachowania w miejscach publicznych określają – tzw. przepisy porządkowe – wydaje rada gminy na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem,  rada gminy ma prawo wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W wypadku zaistnienia więc wymienionych przesłanek rada gminy może określić tereny będące w dyspozycji gminy, na których prowadzenie handlu będzie zabronione. Należy zatem przyjąć, iż osoby niestosujące się do uchwalonych zgodnie z ustawą przepisów porządkowych, w szczególności regulujących organizację handlu obwoźnego i obnośnego, podlegają odpowiedzialności za wykroczenie z art. 54 kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie (z art. 54 kodeksu wykroczeń), strażnicy gminni (miejscy) mogą również za to wykroczenie nakładać grzywny w drodze mandatu karnego, co wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU nr 208, poz. 2026, z późn. zm.). Podstawa prawna: - art. 54, 601 § 1, 90 ustawy z 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (DzU z 2010 r. nr 46, poz. 275) - § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (DzU nr 208, poz. 2026, z późn. zm.).
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA