fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

M.P. Nr 86 z 23 września 2011

Postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
- z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 889 - z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, poz. 890
- z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 891 - z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 892 - z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 893 - z 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 894 - z 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 895 - z 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderów, poz. 896 - z 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu, poz. 897 -z 4 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń, poz. 898 Zarządzenie prezesa Rady Ministrów: - nr 62 z 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury, poz. 899 Zarządzenie: - prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany, poz. 900 Obwieszczenie: - prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych, poz. 901 Komunikaty: - ministra rozwoju regionalnego z 25 sierpnia 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, poz. 902 - ministra rozwoju regionalnego z 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poz. 903 - ministra rozwoju regionalnego z 7 września 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, poz. 904 Zobacz treść M.P. Nr 86
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA