fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Szkody łowieckie a termin zbioru roślin uprawnych w uchwale sejmiku

Fotorzepa, Przemek Wierzchowski
Sejmik województwa, działając na podstawie prawa łowieckiego, jest upoważniony tylko do ustalenia dnia zakończenia zbioru roślin uprawnych
Jedno z kół łowieckich na Podkarpaciu zaskarżyło do sądu uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określania terminu zakończenia zbioru roślin uprawnych. W styczniu tego roku, dokonując zmiany swojej wcześniejszej uchwały, sejmik dodał ustęp w brzmieniu: „Termin zakończenia zbioru sałaty gruntowej i pora, o których mowa w załączniku nr 1, dotyczą również zbioru sałaty gruntowej i pora z nasadzeń 2009 r.".
Zdaniem koła łowieckiego sejmik, konstruując tak przepis, chce obarczyć koło odpowiedzialnością za szkody w uprawach i płodach rolnych, za które dotychczas nie ponosiło odpowiedzialności. Sejmik argumentował m.in., że gdyby doszło do szkody w uprawach nieobjętych uchwałą, ich właściciel zostałby bez swojej winy pozbawiony prawa do odszkodowania za szkodę łowiecką. Dlatego o konieczności określenia terminu zakończenia zbioru rośliny nieuwzględnionej w uchwale sejmik może się dowiedzieć po fakcie i wówczas taka uchwała będzie obejmowała nasadzenia z okresu sprzed wejścia w życie uchwały będącej podstawą roszczenia odszkodowawczego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie unieważnił uchwałę(sygnatura akt: II SA/Rz 491/11), wskazując, że art. 48 pkt 2 prawa łowieckiego (na który powołał się sejmik) jest jednoznaczny. Stanowi, że odszkodowanie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały. Do kompetencji sejmiku województwa pozostawiono więc tylko określenie dnia zakończenia zbiorów gatunków roślin w danym regionie. Tylko ta problematyka może być przedmiotem uchwały. Treścią zaś zaskarżonej regulacji nie jest określenie końcowego terminu zbiorów sałaty gruntowej i pora, ale wskazanie, jakie prawo należy stosować do nasadzeń tych roślin dokonanych w 2009 r. Uchwała w tym zakresie wychodzi poza delegację ustawową, a to oznacza, że wydana jest bez podstawy prawnej. sygnatura akt: II SA/Rz 491/11 Zobacz  » Samorząd » Ustrój i kompetencje » Uchwały, decyzje, zezwolenia
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA