fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przedawnione roszczenie pozostaje długiem

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Po przekroczeniu terminu roszczenia wierzyciel ma prawo nadal dochodzić przysługującej mu należności
Po jakim czasie przedawniają się roszczenia operatora telefonii komórkowej, sieci kablowej lub innego usługodawcy? Czy można dochodzić przedawnionych roszczeń i co można zrobić, gdy firma windykacyjna dochodzi w czyimś imieniu należności?
Tego rodzaju pytania często zadają osoby, o których zaległych rachunkach nagle przypomniały sobie firmy. Odpowiadając na pierwsze z nich, należy zaznaczyć, że terminy przedawnienia roszczeń uzależnione są od rodzaju umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą. Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego roszczenia związane z działalnością gospodarczą przedawniają się po upływie trzech lat. Jest to ogólna zasada, od której są oczywiście wyjątki. Przy niektórych rodzajach umów terminy te mogą być bowiem krótsze.

Należność pozostaje...

To jednak, że roszczenie się przedawniło, nie oznacza, że w ogóle wygasło zobowiązanie. Innymi słowy, dłużnik nie przestaje nim być z chwilą przedawnienia roszczenia. Dlatego odpowiedź na drugie pytanie: czy można dochodzić przedawnionych roszczeń, brzmi: tak.
W takiej sytuacji konsument może jednak liczyć na ochronę, która wynika właśnie z instytucji przedawnienia. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, musi podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Sąd nie ma obowiązku uwzględnienia takiej okoliczności z urzędu.
To dłużnik musi się wykazać aktywnością. Jeżeli zarzut ten okaże się prawdziwy, sąd oddali pozew wierzyciela. Podobnie należy postąpić po otrzymaniu nakazu zapłaty wysłanego przez sąd (np. na skutek sprawy wniesionej przez firmę windykacyjną). Jeśli tak się stanie, to w sprzeciwie od takiego nakazu należy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Wtedy sąd powinien uchylić nakaz i oddalić powództwo firmy. Instytucja przedawnienia ma chronić osoby biorące udział w obrocie gospodarczym. Po kilku latach od zawarcia umowy możemy bowiem w ogóle o niej nie pamiętać lub nie być w stanie udowodnić, że prawidłowo wywiązaliśmy się ze swoich zobowiązań.
Przykładowo nie dysponujemy już potwierdzeniem dokonania wpłaty na rachunek firmy. Dlatego ustawodawca motywuje przedsiębiorców do skrupulatności i kontroli wpływających płatności lub ich braku. Jeżeli firma tego nie dopilnuje, musi się liczyć z tym, że nie będzie mogła legalnie wyegzekwować zaległych należności.

... a BIG funkcjonuje

Jednocześnie należałoby stwierdzić, że uczciwa osoba, mająca świadomość, że jej dług rzeczywiście istnieje, powinna uregulować należność. Powtórzmy: przedawnienie roszczenia nie jest tożsame z wygaśnięciem zobowiązania. Dlatego wierzyciel ma prawo wpisać informację o zadłużeniu do rejestru Biura Informacji Gospodarczych nawet wówczas, gdy roszczenie jest już przedawnione. Wynika to z ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU z 2010 r. nr 81, poz. 530 ze zm.). W ten sposób w rejestrze tym mogą się pojawić takie informacje, jak: imię i nazwisko dłużnika, jego adres zamieszkania, wielkość zobowiązania i data jego powstania. Co bardzo ważne, figurowanie w tym rejestrze może utrudnić w przyszłości starania o kredyt w banku, zakup na raty bądź ubieganie się o pożyczkę.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.koltuniak@rp.pl
 
Czytaj też:
 
 
Zobacz więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA