fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędziwie i sądy: nowelizacja prawa o ustroju sądów powszechnych

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Jutro wchodzi w życie część przepisów nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i kilku innych ustaw
Na te najbardziej kontrowersyjne: oceny okresowe połączone z planem indywidualnego rozwoju i wprowadzenie menedżerów do sądów, musimy jeszcze poczekać. Na razie w życie wchodzą przepisy regulujące sprawy prowadzenia wykazów służbowych, zawieszenia w czynnościach służbowych czy stanie spoczynku.
Zgodnie z nowymi przepisami prezes sądu okręgowego będzie prowadził dla każdego sędziego w rejonie i okręgu osobny wykaz służbowy. Znajdą się w nim podstawowe dane dotyczące stosunków służbowych i osobistych sędziego, które mają wpływ na pełnienie przez niego urzędu. Będzie on też zawierał dane o odbytych szkoleniach i formach doskonalenia zawodowego oraz innych okolicznościach wskazujących na specjalizację. W apelacji wykaz taki poprowadzi prezes właściwego sądu apelacyjnego. Nowela przewiduje też, że sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
Wraz z nowelą w życie wchodzą zmiany poświęcone funkcjonowaniu aplikacji ogólnej oraz Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Na ich mocy w następnym naborze na aplikację ogólną  do drugiego etapu nie przejdą wszyscy kandydaci, którzy  uzyskają minimum ustalone przez ministra sprawiedliwości. Liczba dopuszczonych do drugiego etapu nie będzie bowiem wyższa niż dwukrotność ustalonego wcześniej  limitu. Podstawa prawna: - nowela ustawy z 18 sierpnia 2011 r. (DzU nr 203, poz. 1192)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA