fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Polskie banki w dobrej formie

Sytuacja krajowych banków poprawiła się od czasu opublikowania grudniowej edycji raportu o stabilności systemu finansowego NBP, a cały system finansowy pozostaje stabilny
Sektor bankowy odnotowuje obecnie wysokie zyski, które są już tylko niewiele niższe niż w rekordowych latach poprzedzających globalny kryzys finansowy. Tempo przyrostu kredytów zagrożonych spadło, poprawiła się również, i tak już wysoka, adekwatność kapitałowa banków.*Polski system finansowy funkcjonuje w coraz bardziej zintegrowanym europejskim otoczeniu. Rozwój sytuacji w krajach wysoko rozwiniętych jest wciąż obarczony dużą niepewnością, w znacznym stopniu ze względu na eskalację kryzysu zadłużenia sektora publicznego w peryferyjnych krajach strefy euro.Ewentualne niepowodzenie konsolidacji fiskalnej w tych państwach zrodziłoby ryzyko uruchomienia procesu wzajemnie wzmacniających się obaw o wypłacalność krajów i zagranicznych instytucji finansowych, prowadząc do ponownego spowolnienia gospodarczego i spadku płynności rynków finansowych. Powrót zaburzeń na globalnych rynkach i spadek popytu zewnętrznego mogłyby spowodować obniżenie tempa wzrostu ...
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA