fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Samorządowcy chcą wprowadzenia reform. Apel starostów

rp.pl, Sławomir Stalmach sta Sławomir Stalmach
Bezpośredni wybór starosty i zwiększenie dochodów – to główne postulaty powiatów do kandydatów na posłów
– Związek Powiatów Polskich podczas toczącej się kampanii wyborczej postanowił zabrać głos w sprawie najważniejszych dla powiatów problemów do rozwiązania w nowej kadencji Sejmu – mówi Marek Tramś, prezes ZPP.
Związek przygotował dokument zawierający dziesięć najważniejszych z punktu widzenia powiatów zagadnień. – Mamy nadzieję, że dotrze on nie tylko do samorządowców, ale także do wszystkich komitetów wyborczych i kandydatów – dodaje Marek Tramś.

Udział w VAT i akcyzie

Zdaniem samorządowców źródła ich dochodów zostały ustalone w 1998 r. ze zdecydowanym niedoszacowaniem potrzeb finansowych powiatów. Po 12 latach system ten nie uległ żadnym istotniejszym zmianom. ZPP uważa, że wprowadzone zwolnienia podatkowe doprowadziły do znaczącego spadku dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Dlatego ZPP postuluje wprowadzenie dwóch najistotniejszych zmian w systemie dochodów JST. Pierwsza to stworzenie samorządom możliwości korzystania z funduszu tworzonego z wpłat VAT opłacanego przez gminy, powiaty i województwa. Druga dotyczy przekazywania powiatom części opłaty akcyzowej, jaką są obłożone paliwa. Mają to być dodatkowe środki na utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej.
Powiaty domagają się również ustalenia standardów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Obecnie bowiem zadania takie są co prawda dofinansowywane ze środków budżetu państwa (dotacje), ale konsekwentnie samorządy otrzymują środki w wysokości niższej, niż jest to niezbędne do prawidłowej ich realizacji. Przyszły Sejm powinien zatem dokonać standaryzacji usług i ich wyceny zgodnie z rzeczywistymi kosztami.

Lepsza współpraca

Zdaniem ZPP na szczeblu powiatowym należy wprowadzić – wzorem gmin – bezpośredni wybór starosty. – Wzmocnienie pozycji ustrojowej starosty wpłynie na usprawnienie zarządzania procesami rozwojowymi oraz kierowanie administracją samorządową. Rozwiązanie takie pozwala ponadto na przyspieszenie procesu decyzyjnego oraz personifikuje odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości – uważa ZPP. Zdaniem związku niezbędne jest również stworzenie instytucjonalnych form współpracy między powiatem a gminą. W przypadku wzmocnienia pozycji starosty (bezpośredni wybór) należy utworzyć konwent powiatu składający się ze starosty i wójtów gmin wchodzących w skład powiatu. Takie mechanizmy pozwolą na koordynację działań, np. w zakresie uchwalania strategii rozwoju gmin. ZPP postuluje również wprowadzić do ustawy o samorządzie gminnym zapis umożliwiający gminie przekazywanie realizacji jej zadań do powiatu. Takie rozwiązanie poprawi jakość świadczonych ludności usług i znacznie zmniejszy koszty ich realizacji. Masz pytanie, wyślij e-mail do autora m.cyrankiewicz@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA