fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zarządzać wydatkami

Kalendarz inwestora

? Jago – Ostatnie notowanie 15,1 mln praw poboru akcji serii C.
? Toora Poland – Walne zgromadzenie akcjonariuszy ma zdecydować o zmianach w radzie nadzorczej i zarządzie spółki. ? Bakalland – Dzień ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 9 gr na akcję. ? Drop – Przydział akcji spółki. Sprzedała ona tylko 334 tysiące z 2 milionów oferowanych akcji. W transzy detalicznej złożono zapisy jedynie na 6 tys. z 750 tys. papierów, choć spółka sprzedawała akcje po cenie minimalnej z przedziału cenowego – 18 zł. W efekcie Drop zebrał z rynku 6 mln zł brutto zamiast planowanych maksymalnie 46 mln zł. Słaby popyt spowodował, że ze sprzedaży 0,5 mln papierów zrezygnowali dotychczasowi akcjonariusze spółki. Drop zajmuje się skupem i recyklingiem odpadków. Oferującym był DM BOŚ. ? Eficom – Planowany debiut akcji spółki na New Connect. ? Impel – Wprowadzenie do obrotu giełdowego 14 tys. akcji serii F. ? Pemug – Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F. ? DGA – Planowany termin otwarcia publicznej subskrypcji akcji serii H. ? Elektrim – Walne zgromadzenie w sprawie ponownego dopuszczenia akcji do obrotu. ? Mostostal Płock – Wprowadzenie do obrotu giełdowego 9,6 tys. akcji serii A i B. ? Śrubex – Koniec przyjmowania zapisów na sprzedaż 1,2 mln akcji spółki – po 50 zł za sztukę – w wezwaniu ogłoszonym przez Koelner. ? Apator – Dzień ustalenia prawa do zaliczki dywidendowej w wysokości 20 gr na akcję. ? Mewa – Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D. ? Variant – Ostatnie notowanie na giełdzie 4,8 mln praw poboru akcji serii J.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA