fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Funkcjonariusza zbada lekarz medycyny pracy po dodatkowym przeszkoleniu

Funkcjonariusza zbada lekarz medycyny pracy po dodatkowym przeszkoleniu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie służby medycyny pracy. Podaje on szczegółowy tryb tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania z zakresu medycyny pracy w jednostkach podległych ministrowi.
Ponadto na nowo określa kwalifikacje zawodowe pracowników tych służb. Wprowadza dodatkowe wymagania wobec lekarzy prowadzących badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego. Dodatkowe kwalifikacje będą musieli mieć też medycy zajmujący się osobami pełniącymi służbę lub wykonującymi pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych albo powracającymi ze służby w takich warunkach. Personel badający tych funkcjonariuszy będzie musiał odbyć przeszkolenie m.in. w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt określa także sposób, tryb i zakres kontroli jednostek służb medycyny pracy. Kontrolowane mają być m.in. sposób sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej, zakres i częstotliwość badań, wydawanie orzeczeń lekarskich i przechowywanie dokumentacji. Osoby kontrolujące powinny mieć specjalizację II stopnia albo tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny transportu oraz odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.
etap legislacyjny: po konsultacjach społecznych
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA