fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Nie tylko właściciel płaci za odholowanie auta

Powiat nie może ograniczyć odpowiedzialności za koszty i opłaty związane z usunięciem pojazdu z drogi tylko do właściciela auta
Rada powiatu wałbrzyskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu usuniętego z drogi. Postanowiła, że te opłaty i koszty obciążają właściciela pojazdu i stanowią dochód powiatu.
Badający uchwałę wojewoda dolnośląski przepis ten zakwestionował (sygnatura akt: NK-N.4131.817. 2011.JT1-1) Uznał, że jest on sprzeczny z prawem o ruchu drogowym. Zgodnie bowiem z art. 130a ust. 10i tej ustawy, jeżeli pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów i opłat związanych z usunięciem i przechowaniem auta. „Rada obciążając kosztami i opłatami wyłącznie właściciela, zmodyfikowała przepisy ustawowe" – uzasadnia Aleksander Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski.
Wojewoda wyjaśnił, że akty prawa miejscowego nie mogą być sprzeczne z ustawami i rozporządzeniami. Uchwały takie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie i w granicach prawa.
Oznacza to również, że w uchwałach nie mogą zostać zmodyfikowane materie regulowane już w aktach prawnych hierarchicznie wyższych. Wprowadzenie takich modyfikacji w akcie prawa miejscowego powoduje, że jego przepisy stają się sprzeczne z przepisami ustawy. To wystarcza do stwierdzenia nieważności takich przepisów.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA