fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jakie koszty rozliczamy w czasie zawieszenia działalności

www.sxc.hu
W czasie zawieszenia działalności można jedynie wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
- Zajmuję się wykonywaniem nadzorów budowlanych oraz przeglądów obiektów budowlanych. Zamierzam zawiesić działalność gospodarczą na dwa miesiące. Czy w tym okresie mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z korzystaniem z telefonów, amortyzację samochodu i zakupy paliwa (muszę odwiedzać budowę, nad którą sprawuję nadzór – umowa zawarta została bowiem do końca 2012 r.), zakup tuszu do drukarki (zamierzam wysyłać pisma w celu pozyskania nowych klientów)?
W opisanej sytuacji przedsiębiorca nie ma prawa zawiesić działalności.
Art. 14a ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje bowiem, że w okresie zawieszenia nie może on wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca ma prawo:
• wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
• przyjmować należności,
• zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.
Ponadto przedsiębiorca musi regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z tą działalnością. Przepisy pozwalają także na osiąganie przychodów finansowych, również z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.
Skoro jednak czytelnik zamierza odwiedzać budowę, nad którą sprawuje nadzór, i wysyłać oferty w celu pozyskania nowych klientów, to nie można uznać, że zawiesił działalność gospodarczą. Załóżmy jednak, że nie będzie podejmował tych czynności. Wtedy, po zawieszeniu działalności, nie może naliczać amortyzacji. Z art. 22c pkt 5 ustawy o PIT wynika, że odpisów nie nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęła się przerwa w działalności firmy.
Ze wskazanych w pytaniu kosztów możliwe jest jedynie rozliczenie rachunków za telefon. Skoro bowiem umowa z operatorem została zawarta w czasie, gdy firma działała, to będzie to regulowanie zobowiązań firmy (a do tego przedsiębiorca jest zobowiązany).
Potwierdza to m.in. odpowiedź Izby Skarbowej  z 28 maja 2009 (ITPB1/415-198/09/DP) oraz interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2010 (IPPB1/415-594/10-3/JB). Wynika z nich, że można uwzględniać również rachunki za Internet oraz czynsz za najem biura.
Jeśli przedsiębiorca rozlicza VAT, to może również odliczyć wynikający z tych faktur podatek naliczony. Zgadza się z tym fiskus np. w interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 marca 2009  (ITPP1/443-1114/08/KM).
Uprawnienie to dotyczy umów zawartych przed zawieszeniem działalności (podatnik pytał o opłaty za telefon i Internet). Jest też drugi warunek: po przerwie podatnik wznowi prowadzenie firmy i zakupione usługi będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Natomiast ponoszenie innych wskazanych w pytaniu kosztów (np. na papier i tusz do drukarki albo paliwo do służbowego samochodu) będzie wskazywać, że przedsiębiorca prowadzi działalność, mimo jej zawieszenia (nawet jeśli znacznie ją ograniczył). W tym zakresie przepisy są bardzo restrykcyjne, nie pozwalają nawet na osiąganie przychodów z najmu należących do majątku firmy nieruchomości.
Co istotne, przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie powinien także zawierać umów-zleceń i o dzieło z zakresu jakim zajmowała się firma. Ustawa o PIT traktuje bowiem uzyskane z takich umów kwoty jako przychody z działalności gospodarczej, a tych nie można uzyskiwać w okresie przerwy w działalności.
Więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA