fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Świadczenia pielęgnacyjne na różnych zasadach

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Wnioskujący o pieniądze nie mogą być pewni, czy je dostaną. Przepisy przejściowe nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych są niejasne
Nowelizacja ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych zawęzi krąg uprawnionych do ich pobierania. Między innymi z tego powodu część dzisiejszych świadczeniobiorców, np. tych, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, składa już teraz wnioski o ich przyznanie. Liczą, że dzięki temu będą pobierali pieniądze za opiekę.
Niestety, nawet jeśli złożą wniosek do dnia wejścia w życie nowych przepisów, nie mogą być pewni, że dostaną świadczenie.

Legislacyjna niepewność

Przepis przejściowy do nowelizacji nie daje jasności, czy przy wydawaniu decyzji będzie brany pod uwagę stan prawny z dnia złożenia wniosku, czy z daty jego rozpatrzenia. Według noweli „sprawy, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych".
– W postępowaniu administracyjnym zasadą jest, że bierze się pod uwagę stan prawny z dnia wydania decyzji. Jeśli ustawodawca chce to zmienić, wprowadza przepis przejściowy – mówi dr Piotr Ruczkowski, specjalista z prawa administracyjnego. – Pojawił się przepis przejściowy, należy więc skłaniać się ku interpretacji, że liczy się prawo obowiązujące w dniu złożenia wniosku – uważa.

Kto straci, kto zyska

Gdyby taka interpretacja nowych przepisów została zastosowana, to np. osoby, które korzystają już z pomocy ze względu na opiekę nad innym członkiem rodziny, a ubiegają się o następne świadczenie, mogłyby je otrzymać. Dodatkowe pieniądze dostaliby również uprawnieni do renty rodzinnej po śmierci małżonka przyznanej przy zbiegu z emeryturą lub rentą.
Źle napisany przepis przejściowy może jednak sprawić, że mimo pozytywnych opinii ekspertów osoby te nie otrzymają świadczenia. Wszystko dlatego, że zdaniem pracowników ośrodków pomocy społecznej prawo do świadczenia powstaje z dniem wydania decyzji.
– A więc data złożenia wniosku nie ma znaczenia – mówi Anna Kwapisz, starszy inspektor w OPS w Gogolinie, autorka poradnika o świadczeniach rodzinnych.
Ze złożeniem wniosku powinny się wstrzymać natomiast osoby, które opiekują się niepełnosprawnym małżeństwem. Teraz świadczenie im nie przysługuje. Zgodnie z nowymi przepisami pomoc otrzymają opiekunowie niepełnosprawnych, których małżonkowie również legitymują się znacznym stopniem niepełnosprawności.
Problem ze stosowaniem przepisu przejściowego powtórzy się na przełomie roku. Wtedy wchodzi w życie reszta przepisów ustawy. Zmienią się zasady obliczania dochodu rodziny, od którego uzależnione jest świadczenie rodzinne.
Zapytane przez nas Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest autorem nowych rozwiązań, nie udzieliło informacji, jak należy je interpretować.
Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 7 września i czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie 14 dni po tej dacie.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl

Opinia

prof. Hubert Izdebski, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie na Uniwersytecie Warszawskim
Przepis przejściowy jest niejasny. W tym wypadku o zastosowaniu nowych przepisów będzie decydowało to, czy decyzja o przyznaniu świadczenia ma charakter deklaratoryjny, czy konstytutywny. Nie sposób o tym rozstrzygnąć bez szczegółowej znajomości orzecznictwa. Przepisy przejściowe nie mogą utrudniać pracy pracownikom ośrodków pomocy społecznej. Nie mogą pozostawiać wątpliwości co do ich interpretacji bez sięgania do orzecznictwa sądów. Przepis nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych niewątpliwie tych wymogów nie spełnia.
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA