fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Przesuwanie ścian działowych - czy potrzebne pozwolenie

- Chcę przesunąć wewnętrzne ściany działowe, ich usytuowanie będzie inne niż w projekcie budowlanym. Czy dopuszczę się samowoli budowlanej?
Przepisy prawa budowlanego zawierają ośmiopunktowy katalog istotnych odstąpień. Należy do nich m.in. zmiana zagospodarowania działki bądź terenu lub charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, elewacji.
Jeżeli przesunięcie ścian (np. działowych i konstrukcyjnych) nie będzie powodowało konieczności ponowienia np. uzgodnień (lub opinii), wówczas powiatowy inspektor powinien uznać, że nie jest ono istotnym odstąpieniem. Obecnie przepisy eliminują uznaniowość organów, enumeratywnie wyliczają, co jest odstąpieniem istotnym.
Czasem przesuwanie ścian może spowodować wydłużenie dróg ewakuacyjnych czy też zmiany w strefach pożarowych i wtedy konieczne będzie ponowne zaopiniowanie przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. A to już wystarczająca przesłanka uznania, że zmiana ma charakter istotnego odstępstwa. Inwestor jest w takiej sytuacji uzależniony i związany stanowiskiem projektanta.
Tylko projektant ma prawo dokonywania kwalifikacji charakteru odstąpienia, zgodnie z art. 37a ust. 7 prawa budowlanego. Trzeba jednak zauważyć, że kwalifikacja dokonana przez projektanta nie wiąże organu nadzoru budowlanego. Tak więc nie jest wykluczone, że czytelniczka powinna uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA