Notariusze

Asesorzy notarialni: wykaz dokumentów dla ubiegających się o powołanie

Notariusz zapewnia większą aktualność, wiarygodność ksiąg wieczystych, w interesie publicznym wypełnia on obowiązek, który generalnie ciąży na właścicielu nieruchomości
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w dniu dzisiejszym na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów dla osób ubiegających się o powołanie na asesora notarialnego
Osoba ubiegająca się o powołanie na asesora notarialnego powinna złożyć następujące dokumenty:
-  wniosek o powołanie skierowany do Ministra Sprawiedliwości, -  życiorys,
- kwestionariusz osobowy (według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), z uwzględnieniem miejsca urodzenia i nazwiska rodowego matki, - odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, - zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej lub (w przypadku osób, które nie ukończyły aplikacji notarialnej) dokument zaświadczający posiadanie jednego z uprawnień, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy Prawo o notariacie, - uchwałę Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego, -  oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia umowy o pracę, -  opinię patrona, przełożonego (z ostatniego miejsca pracy), -  ksero dowodu osobistego, -  dwa zdjęcia. Ponadto należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, wpisując tytuł wpłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej; oryginał dowodu wpłaty należy załączyć do wniosku. Więcej w serwisie: Prawnicy, doradcy i biegli » Inne zawody » Notariusze
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL