fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Asesorzy notarialni: wykaz dokumentów dla ubiegających się o powołanie

Notariusz zapewnia większą aktualność, wiarygodność ksiąg wieczystych, w interesie publicznym wypełnia on obowiązek, który generalnie ciąży na właścicielu nieruchomości
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało w dniu dzisiejszym na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów dla osób ubiegających się o powołanie na asesora notarialnego
Osoba ubiegająca się o powołanie na asesora notarialnego powinna złożyć następujące dokumenty:
-  wniosek o powołanie skierowany do Ministra Sprawiedliwości,
-  życiorys,
- kwestionariusz osobowy (według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.), z uwzględnieniem miejsca urodzenia i nazwiska rodowego matki,
- odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
- zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej lub (w przypadku osób, które nie ukończyły aplikacji notarialnej) dokument zaświadczający posiadanie jednego z uprawnień, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy Prawo o notariacie,
- uchwałę Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego,
-  oświadczenie notariusza o gotowości zawarcia umowy o pracę,
-  opinię patrona, przełożonego (z ostatniego miejsca pracy),
-  ksero dowodu osobistego,
-  dwa zdjęcia.
Ponadto należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł.
Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Śródmieście nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, wpisując tytuł wpłaty: opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej; oryginał dowodu wpłaty należy załączyć do wniosku.
Więcej w serwisie:
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA