Pączkowanie międzynarodowej władzy finansowej

Małgorzata Zaleska
NBP
Turbulencje w sektorze finansów publicznych oraz na rynkach kojarzone są przede wszystkim z problemami.
Pamiętać trzeba jednak, że kryzysy jednym przeszkadzają, a innym pomagają. Przykładowo na kryzysie w pewnym sensie skorzystały banki spółdzielcze działające w Polsce i bank państwowy (BGK). Wzrost znaczenia odnotowały niektóre instytucje międzynarodowe (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), które odrodziły się po latach pewnego „zapomnienia".Obok tego powstało szereg nowych struktur czy ciał próbujących wpływać na gospodarki poszczególnych krajów i rynki finansowe. Wspomnieć można chociażby o systematycznym wzroście roli G20 czy powołaniu Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego – ESRB (odpowiadającej za nadzór makroostrożnościowy nad europejskim rynkiem finansowym). Nadmienić trzeba także, że powoływanie, a następnie funkcjonowanie nowych struktur o charakterze międzynarodowym czy europejskim w sposób naturalny ogranicza suwerenność poszczególnych krajów i lokalnych rynków finansowych.* Zaistniała w dobie kryzysu aktywność do tworzenia nowych strukt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL