fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zorganizować przetarg za pieniądze z UE

Zamówienia publiczne realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych poddawane są szczegółowym kontrolom. Błędy mogą oznaczać utratę dofinansowania
Udzielanie zamówień ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych nie różni się od postępowań, w których zapłata za wykonanie umowy jest finansowana z budżetu samorządu. Z pewnością jednak postępowania, których realizacja jest dofinansowana z funduszy unijnych, są częściej i bardziej drobiazgowo kontrolowane. Jeśli zostaną w nich wykryte nieprawidłowości, wydatkowane środki mogą zostać uznane za niekwalifikowane, a to oznacza odmowę finansowania.Warto więc się przyjrzeć informacjom umieszczonym na stronach internetowych instytucji wdrażających i zarządzających dotyczących stwierdzanych nieprawidłowości, a także opracowaniom o audytach prowadzonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej. Cennym źródłem wiedzy są też wnioski z kontroli prowadzonych przez UZP.Udzielając zamówień, zwłaszcza tych finansowanych że środków UE, należy pamiętać, że dyrektywy europejskie ustanawiają minimalne jednolite standardy w celu ochrony konkurencji na...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA