fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Emerytury: ZUS obliczy kapitał początkowy wedle nowych zasad

www.sxc.hu
Można wybrać dowolnie dekadę, na podstawie której ZUS obliczy podstawę wymiaru kapitału początkowego
Każdy udowodniony okres opłacania składek zostanie doliczony do kapitału początkowego. Nie ma już znaczenia, czy składki przed reformą emerytalną z 1999 r. były odprowadzone za niecałe dwa miesiące czy kilka lat.
Dziś (23 września2011 r.) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

W dniach lub latach

– Staż ubezpieczeniowy obliczano dotychczas tylko od pełnych lat – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego ZUS. W konsekwencji osoby, które wykazały krótszy niż sześciomiesięczny staż przed 1999 r., nie miały na jego podstawie wyliczanego kapitału początkowego. W takiej sytuacji wpłacone przez pracodawcę składki nie byłyby uwzględniane podczas ustalania wysokości nowej emerytury. Teraz staż ubezpieczeniowy ma być obliczany też w dniach, jeżeli to będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego.
22,1  roku wynosi średnio staż pracy osoby uprawnionej do renty
To zmiana na lepsze. Każdy okres przepracowany przed reformą powinien mieć odzwierciedlenie w wysokości emerytury– ocenia Marcin Zieleniecki, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, ekspert NSZZ "Solidarność".
Na tym nie koniec. Nowelizacja znosi datę graniczną ustalania kapitału początkowego. Do tej pory ubezpieczony wskazywał do obliczenia jego wysokości dziesięć kolejnych lat pracy. Musiał je wybrać z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Teraz ZUS będzie musiał ustalić podstawę wymiaru kapitału początkowego nawet z lat 60., pod warunkiem że zainteresowany przedstawi dokumentację płacową.

Trudniej o rentę

Nowelizacja dotyczy też rent. Osoby o długim stażu ubezpieczeniowym otrzymają świadczenie bez względu na to, ile lat przepracowały w ciągu ostatniej dekady. Wystarczy, że będą miały długie ubezpieczenie składkowe: kobiety – 25-letnie, mężczyźni – 30-letnie.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy o emeryturach i rentach z FUS o przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy mogły się starać osoby po ukończeniu 30. roku życia, jeśli w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed złożeniem wniosku lub przed powstaniem niezdolności do pracy mogą wykazać pięcioletni staż ubezpieczeniowy. Zgodnie zaś z orzeczeniem Sądu Najwyższego (sygn. I UZP 5/05) rentę można przyznać kobiecie, która ma 20-letni staż ubezpieczeniowy, i mężczyźnie, który ma 25 lat takiego stażu, bez względu na długość okresu składkowego w ciągu ostatniej dekady. Biorąc pod uwagę orzecznictwo, od dziś trudniej jest więc uzyskać prawo do renty.
1,2 mln osób pobiera renty z tytułu niezdolności do pracy
– Uchwała Sądu Najwyższego była korzystniejsza. Nie ma jednak podstaw, by ustawodawca formułował przepisy, ściśle trzymając się orzecznictwa – uważa Magdalena Szczepańska z Katedry Prawa Ubezpieczeń UW.

Łatwiej o zasiłek pogrzebowy

Łatwiej z kolei wystąpić o zasiłek pogrzebowy. O to świadczenie mogą się nawet ubiegać bliscy zmarłego, którzy urządzili pochówek z przyczyn od siebie niezależnych w terminie późniejszym niż 12 miesięcy od jego śmierci. Roczny termin na złożenie wniosku o zasiłek biegnie dla nich od dnia pogrzebu albo sporządzenia aktu zgonu.
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem usta#wy emerytalnej prawo do zasiłku pogrzebowego wygasało po roku od  śmierci. Jeśli zgłoszenie wniosku o jego wypłatę w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok bądź też zidentyfikowania zmarłego, prawo do świadczenia wygasało po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu.
Zobacz serwisy:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA