fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: Ulga na dziecko także w rodzinnym domu dziecka

www.sxc.hu
Prowadzący rodzinny dom dziecka odliczy ulgę na pociechy, których jest opiekunem prawnym
Praktyka urzędów skarbowych jest różna, w większości wypadków niekorzystna dla przybranych rodziców. Zdarza się, że od tych, którzy skorzystali z ulgi, fiskus żąda zwrotu odliczonej kwoty.
– Nie korzystam z ulgi na dzieci, bo w urzędzie skarbowym powiedziano mi, że nie mam do niej prawa – mówi jedna z kobiet prowadzących rodzinny dom dziecka na Śląsku. Inni są zdziwieni, że taka możliwość w ogóle istnieje. Tylko jedna z pytanych przez nas kobiet bez kłopotów odlicza ulgę na pociechy, których jest opiekunem prawnym.

Różne interpretacje

Odmawiając prawa do odliczenia, większość urzędów przytacza podobne argumenty jak dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 20 lipca 2010 r. (nr ITPB2/ 415-397/10/MM). Odmówił on prawa do odliczenia podatniczce, która została ustanowiona opiekunem prawnym dzieci skierowanych do prowadzonego przez nią rodzinnego domu dziecka.
Dyrektor IS przypomniał, że zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o PIT opiekun prawny ma prawo do ulgi, jeśli w roku podatkowym dziecko z nim zamieszkiwało. Jednocześnie art. 27f ust. 2 stanowi, że odliczenie nie przysługuje od tego miesiąca, w którym dziecko na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych lub wstąpiło w związek małżeński.
Dyrektor IS stwierdził, że kobieta, mimo iż pełni funkcję opiekuna prawnego, nie może skorzystać z preferencji. To dlatego, że prowadzony przez nią rodzinny dom dziecka jest instytucją zapewniającą całodobowe utrzymanie finansowane przez państwo.
Sprawę wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie (nr 10 300) z sierpnia tego roku.

Prawa podatników

„Jeśli spełnione są inne warunki określone w art. 27f ustawy o PIT, opiekun prawny zamieszkujący z dzieckiem ma prawo do skorzystania z ulgi, bo jednoczesne pełnienie funkcji opiekuna prawnego i sprawowanie opieki nad  dzieckiem w ramach prowadzonej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego nie jest okolicznością, która uniemożliwia dokonanie odliczenia" – napisał wiceminister Maciej Grabowski.
– W świetle art. 27f ustawy o PIT stanowisko organów podatkowych kwestionujące prawo do zastosowania ulgi przez rodzinne domy dziecka jest nieuzasadnione – mówi Aleksandra Kozłowska, doradca podatkowy w TPA Horwath. – Wśród ograniczeń przewidzianych w tym przepisie nie ma bowiem wprost zakazu odliczania ulgi dla tego typu podmiotów. Jeśli podatnicy prowadzący rodzinne domy dziecka pełnią funkcję opiekuna prawnego oraz spełniają warunek zamieszkiwania z dzieckiem, to prawo do ulgi będzie im przysługiwało.
Zdaniem eksperta podmioty, które zostały wezwane przez urzędy skarbowe do skorygowania swojego zeznania rocznego w związku z nieuprawnionym zastosowaniem ulgi, powinny wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku.
Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki m.pogroszewska@rp.pl
Opinia:
Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP
Przepisy dotyczące ulgi na dzieci nadal budzą wątpliwości w zderzeniu z rzeczywistością. Tym razem prawo do ulgi zostało zakwestionowane u podatników prowadzących rodzinne domy dziecka mimo pełnienia jednocześnie funkcji opiekuna prawnego umieszczonych tam dzieci. Trzeba przypomnieć, że intencją ustawodawcy było ograniczenie prawa do ulgi dla osób, które utraciły możliwość sprawowania opieki lub władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w odrębnej placówce. W wypadku rodzinnych domów dziecka i opiekunów prawnych prowadzących taką placówkę ta okoliczność nie zachodzi. Dobrze zatem, że Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w tej sprawie, potwierdzając prawo podatników prowadzących rodzinne domy dziecka do ulgi na dzieci.
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA