fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Polska powinna mieć więcej do powiedzenia

Archiwum
Philippe Blanchard, Hill & Knowlton
Rz: Pracował pan jako lobbysta w Stanach Zjednoczonych, a teraz w Europie. Czy widzi pan zasadnicze różnice między pracą tu i tam?
Philippe Blanchard: W Ameryce podział jest bardzo jasny, ważne jest, czy rządzą demokraci czy republikanie. Większe znaczenie niż w Europie mają pieniądze, z powodu systemu finansowania partii politycznych. W Europie prowadzenie lobbingu musi być bardziej kompleksowe: rozmawia się z Komisją, Parlamentem, przedstawicielami 27 państw, a na koniec trzeba i tak bezpośrednio pojechać do stolic. Przed rozszerzeniem Unii podziały były o wiele bardziej klarowne i można było przewidywać, jakie powstaną koalicje. Przez negocjacje dochodziło się do kompromisu. Teraz jest więcej blokujących mniejszości i z trudem można przewidzieć koalicje. Nawet państwa nadbałtyckie nie stoją razem, co wydaje się z punktu widzenia zachodniej Europy bardzo dziwne. Za czym lobbują przedsiębiorcy w Brukseli, jakie tematy są teraz dla nich najważniejsze?
Przedsiębiorcy często reagują za późno, narzekają na propozycje legislacyjne i chcą doprowadzić do zmiany przepisów, a to mało efektywne działanie. Dużo ważniejsze jest dbanie o długookresowe interesy: dobry wizerunek, liberalizację i dostęp do nowych rynków. Teraz głośna stała się sprawa chińsko-indyjskiego funduszu inwestycyjnego, który zamierza kupować europejskie firmy. Branża obronna podnosi obawy: czy Chińczycy będą produkowali naszą broń? Czy będzie ona bezpieczna, dokąd zostanie sprzedana? Gdy ma się dobrą pozycję, trzeba jej bronić. Ale też walczyć o nowe możliwości, np. powstało dużo rozgłosu wokół technologii wychwytywania dwutlenku węgla z atmosfery i magazynowania go pod ziemią. Firmy zainteresowane rozwinięciem tej technologii mogą sobie zapewnić wysokie wpływy na wiele lat. Czy można mówić o pewnych trendach w kształtowaniu unijnej polityki? Najczęściej od zdefiniowania problemu do jego rozwiązania mijają 2 – 3 lata. Gdy Rosjanie zakręcili kurek gazu Ukrainie, wywiązała się w Unii dyskusja, Komisja proponuje dokument, po dyskusji zostanie on przyjęty i wdrożony. Tak to działa. Zmiany klimatyczne zajmują już każdego urzędnika w każdej komórce Komisji Europejskiej. Teraz najbardziej gorąca jest debata energetyczna, a jeszcze niedawno była konsolidacja rynków finansowych, uregulowania telekomunikacyjne. Po wdrożeniu przepisów, po jakimś czasie jest ich ponowna ocena i tak temat powraca. Jakie ma pan rady dla Polaków? Jak powinniśmy dbać o wizerunek i interesy w Brukseli? Mam problem ze znalezieniem reprezentacji waszego biznesu w Brukseli i ze znalezieniem tam polskiej firmy. Styl komunikacji rządu polskiego w ostatnich 3 latach był ubogi, sprowadzał się głównie do „kopania i krzyków”. Decyzje można zablokować raz, dwa czy nawet trzy razy, ale bez konstruktywnych propozycji jest to mało efektywne. Jesteście dużym krajem, więc powinniście mieć wiele do powiedzenia. A tak nie jest.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA