Podatki

Stypendium stażowe z UE bez podatku dochodowego

Uczestnik stażu finansowanego ze środków europejskich nie płaci podatku dochodowego od przyznanego mu stypendium
Uznał tak w najnowszej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (numer interpretacji IPTPB2/415-362/11-2/KSU).
Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która będzie odbywała staż w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Ma otrzymywać tzw. stypendium stażowe. Od tej kwoty będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Stypendium stażowe wypłacone będzie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Stażystka chce się upewnić, czy przysługuje jej zwolnienie z podatku. Dyrektor Izby przypomniał, że 1 stycznia 2010 r. do ustawy o PIT wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 137. Zgodnie z nim zwalnia się od podatku dochodowego pomoc pieniężną w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Zalicza się do nich m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, na realizację wspólnej polityki rolnej i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dyrektor Izby podkreślił, iż zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT dotyczy uczestników projektu, czyli osób, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc. Na podstawie tego przepisu pieniądze, które zostaną wypłacone podatniczce, są wolne od PIT. numer interpretacji IPTPB2/415-362/11-2/KSU Zobacz serwis » Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy » Zwolnienia podatkowe » Stypendia
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL