fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Aplikacja ogólna: najlepsi wybiorą staż referendarza

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący przebiegu aplikacji ogólnej, prokuratorskiej i sędziowskiej organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
Wydanie nowych przepisów wykonawczych było konieczne po tym, gdy nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych zmieniono przepisy regulujące działanie KSSiP.
- Nowelizacja zmieniła delegację do wydania rozporządzenia, co oznacza, że przestanie obowiązywać wraz z jej wejściem w życie i trzeba będzie wydać nowe - informuje Agnieszka Błach-Jóźwik z Departamentu Kadr Ministerstwa Sprawiedliwości. - Projektując je, opieraliśmy się na dotychczasowych rozwiązaniach, ale uznaliśmy, że pewnych regulacji brakowało. Były uzupełniane przez dyrektora szkoły w zarządzeniach, a powinny się znaleźć w rozporządzeniu - wyjaśnia.
Rafał Dzyr, zastępca dyrektora KSSiP do spraw aplikacji, dodaje, że przy tej okazji zostaną doprecyzowane przepisy opracowane w szkole, które budziły kontrowersje.
Projektowane rozporządzenie uściśli zatem program aplikacji, jaki dyrektor szkoły musi opracować i przedstawić aplikantom: terminy, tematy, plan i metody zajęć, praktyk i sprawdzianów w poszczególnych cyklach szkoleniowych. Cykl szkoleniowy obejmie zajęcia z określonej problematyki, np. prawa karnego czy cywilnego. Będzie go zamykał sprawdzian wiedzy i umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Na 14 dni przed sprawdzianem komisja przedstawi dyrektorowi szkoły jego założenia, które następnie zostaną zaprezentowane aplikantom.
Aplikanci będą zobowiązani do prowadzenia dzienników praktyk, które powinny być na bieżąco kontrolowane przez patronów koordynatorów.
Nowością ma być ocenianie przebiegu praktyk, sprawdzianów i stażów co pół punktu w skali od 0 do 5 pkt.  Połówki pozwolą na dokładniejsze i bardziej sprawiedliwe oceny. Mają być dołączane do nich zwięzłe pisemne uzasadnienia.
Zmieniony ma być sposób kierowania aplikantów sędziowskich po zdanym egzaminie na obowiązkowe staże na stanowisku referendarza. Po skróceniu aplikacji z 56 do 48 miesięcy nie będzie już stażu na stanowisku asystenta sędziego. Pozostanie tylko staż referendarski. Dotychczasowe przepisy przewidują, iż aplikant kierowany byłby do sądu rejonowego w okręgu jego zamieszkania. Zmieniono koncepcję: decydować będzie lista rankingowa aplikantów uszeregowana według punktacji na egzaminie sędziowskim. Najlepsi będą mogli wybrać sąd z wykazu przygotowanego przez resort sprawiedliwości.
- Pierwsi aplikanci trafią na staż referendarski w 2013 r. Chcemy uhonorować tych, którzy egzamin zdadzą najlepiej -  mówi Rafał Dzyr.
Projekt zakłada też, że co najmniej raz na kwartał ma być przeprowadzana lustracja posiedzeń aplikanta na stażu referendarskim.
Zobacz więcej w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA