fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT może być kosztem firmy

Zorganizowaliśmy imprezę integracyjną dla pracowników ze środków obrotowych spółki. Kupiliśmy usługi hotelowe, gastronomiczne, artykuły spożywcze. Wynajęliśmy też autokar. Wydatki na imprezę zaliczyliśmy w całości do kosztów podatkowych. Nie odliczyliśmy VAT od usług noclegowych, gastronomicznych oraz od artykułów spożywczych. Czy ten nieodliczony VAT jest kosztem podatkowym?
Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na organizację imprez integracyjnych jest sporna. W konsekwencji sporna jest również (ze względu na brzmienie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT) możliwość odliczania podatku naliczonego przy zakupach dotyczących takich imprez.Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) mówią, że podatek od towarów i usług nie stanowi kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 46). Od zasady tej przewidziano jednak wyjątki. I tak kosztem podatkowym jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (pod warunkiem że naliczony VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej).Oznacza to, że niepodlegający odliczeniu podatek naliczony przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych (możliwość jego odliczania wyłącza art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT) jest k...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA