fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT zapłacony za granicą to w Polsce koszt podatkowy

Czy podatek od wartości dodanej, zapłacony w innym państwie unijnym, może być w Polsce kosztem uzyskania przychodu? Organy podatkowe uważają na ogół, że nie. Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by pozbawiać podatników prawa zaliczania tego wydatku do kosztów
Na wstępie zauważmy, że przepisy ustaw o podatkach dochodowych definiują tylko pojęcie „ustawy o podatku od towarów” – odsyłając do ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (art. 4a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – updop, i art. 5a pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – updof). Nie znajdziemy w nich natomiast definicji pojęcia „podatek od towarów i usług”, choć takim się posługują. Nie posługują się natomiast sformułowaniem „podatek od wartości dodanej”.Z kolei ustawa z 11 marca 2004 r. o VAT reguluje opodatkowanie „podatkiem od towarów i usług”, a zgodnie z jej art. 2 pkt 11 przez „podatek od wartości dodanej” rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.W myśl art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof do kosztów uzyskania przychodu zaliczane są jedynie te wydatki, które zostały poniesione w c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA