fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca

Nie wiadomo, czy żołnierz będzie musiał zawiesić biznes

Od nowego roku żołnierz zawodowy nie może bez zgody dowódcy podejmować pracy zarobkowej poza jednostką, w tym prowadzić firmy. A co z tymi, którzy już teraz zajmują się biznesem bez pozwolenia szefa?
Obecnie jeszcze żołnierzowi zawodowemu nie wolno podejmować pracy zarobkowej poza jednostką, chyba że uzyska zgodę dowódcy. Wynika tak z art. 56 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr 179, poz. 1750 ze zm.). Ustawa definiuje pracę zarobkową jako świadczoną w ramach stosunku pracy lub osobiście na podstawie innego tytułu, np. umowy-zlecenia czy o dzieło, o ile ma ona charakter ciągły i przynosi stały przychód. Definicja nie obejmuje z pewnością prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego żołnierze otwierają firmy, nie pytając szefa o zgodę. Zmieni się to jednak 1 stycznia przyszłego roku, kiedy wejdzie w życie nowelizacja z 24 sierpnia br. kilku ustaw, w tym o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr 176, poz. 1242 ze zm.). Zmodyfikowane przepisy zakazują żołnierzom zawodowym rozpoczynania bez akceptacji dowódcy dodatkowego zatrudnienia, jak i działalności gospodarczej. Dowódca jednostki, udzielając zezwolenia, będzie musiał zbadać i rozstrzygnąć m.in., czy prowadzona działalność gospodarcza nie dotyczy wyrobów, o których mowa w przepisach w sprawie klasyfikacji wyrobów obronnych oraz towarów i usług przeznaczonych na zamówienie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Od 1 stycznia ci z nich, którzy zechcą otworzyć własny biznes, muszą zdobyć pozwolenie. Co jednak z tymi żołnierzami, którzy mają już własne firmy? Nowelizacja milczy na ten temat. Oczywiste jest, że nie zdążą oni uzyskać zgody przed 1 stycznia 2008 r. Wątpliwe jest, by do tego czasu zostało też znowelizowane rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 maja 2004 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej przez żołnierzy zawodowych (DzU nr 127, poz. 1324). Teraz reguluje ono jedynie zasady postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia i nie dotyczy prowadzenia pozarolniczej działalności. Zgodnie z nim wniosek żołnierza o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia powinien zawierać m.in. - nazwę pracodawcy, dla którego będzie wykonywał pracę zarobkową, adres jego siedziby, - podstawę wykonywanej pracy (w ramach stosunku pracy lub na podstawie innego tytułu), - miejsce pracy, - okres, na jaki pracodawca zamierza zawrzeć umowę o pracę lub inną, - wymiar czasu pracy, - charakter wykonywanej pracy, - termin rozpoczęcia pracy. Będzie na pewno zmienione. Ale nawet gdy ukaże się w Dzienniku Ustaw w styczniu, to i tak na podjęcie decyzji dowódca będzie potrzebował czasu. Ustawa nie wprowadziła żadnego okresu przejściowego pozwalającego żołnierzom zawodowym na uzyskanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że 31 grudnia 2007 r. powinni zaprzestać albo co najmniej zawiesić działalność gospodarczą do czasu uzyskania zgody dowódcy. Nie do końca jest jednak jasne, czy wystarczy samo zawieszenie działalności gospodarczej, czy też wymagane będzie jej wykreślenie. Niewątpliwie brak przepisów przejściowych może być przyczyną wielu komplikacji i niepotrzebnych nieporozumień.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA