fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Warszawa

Milion z這tych za cz這nkostwo

Warszawa p豉ci ponad milion z這tych za przynale積o do polskich i mi璠zynarodowych zwi頊k闚 i stowarzysze. Czy to si op豉ca?
Sto貫czny samorz鉅 nale篡 do dziesi璚iu organizacji krajowych i dziesi璚iu mi璠zynarodowych. Uczestnictwo w tych pierwszych kosztuje rocznie ok. 900 tys. z, sk豉dki w drugich cztery razy mniej: ok. 170 tys. z.
W niektórych organizacjach Warszawie po prostu nie wypada nie by. To na przyk豉d Zwi頊ek Miast Polskich, Miast Nadwila雟kich czy Unia Metropolii Polskich t逝maczy wiceszef gabinetu prezydenta Warszawy Jaros豉w Jówiak. Tam p豉cimy najwy窺ze sk豉dki, bo s one zale積e od liczby mieszka鎍ów miasta. Jednak s to fora, na których omawiane s wa積e kwestie dla samorz鉅u. Ostatnio np. istotny by wspólny wniosek do premiera, by stolica mog豉 do 2012 roku zawiesi p豉cenie janosikowego i te pieni鉅ze (ok. 800 mln z rocznie) wyda na inwestycje przed Euro.Z niektórych organizacji stolica rezygnuje bez 瘸lu. Od lat 90. nale瘸豉 np. do mi璠zynarodowej organizacji Metropolis. P豉cilimy tam kolosalne pieni鉅ze, po ok. 7,5 tys. euro rocznie, a 瘸dnych korzyci nie mielimy mówi Magdalena Bartelska, naczelnik w gabinecie prezydenta Warszawy. Jedynym przejawem dzia豉lnoci by造 zjazdy w coraz bardziej egzotycznych krajach na Bali czy Fid磨.
Pojawialimy si, dopóki zjazdy organizowane by造 w Europie, ale gdy zacz窸y to by coraz bardziej odleg貫 regiony, nasi urz璠nicy przestali jedzi i przestalimy p豉ci sk豉dki mówi Bartelska. Jest te kilka organizacji zwi頊anych z tematyk wolnociowo-martyrologiczn: np. wiatowy Zwi頊ek Miast M璚ze雟kich, Mi璠zynarodowe Stowarzyszenie Miast Or璠owników Pokoju czy Polskie Stowarzyszenie Miast Pokoju. To ostatnie istnieje praktycznie tylko na papierze. Za這篡 je pod koniec lat 90. prezydent Warszawy Marcin wi璚icki. Stolica mia豉 by gównym inspiratorem dzia豉, ale zabrak這 inwencji. Prezydent Lech Kaczy雟ki próbowa rozwi頊a organizacj, ale okaza這 si to niemo磧iwe, bo zgodnie z jej statutem móg豚y to zrobi tylko... prezydent wi璚icki. Ta przynale積o nic miasta nie kosztuje, wi璚 urz璠nicy dali spokój. Zadowoleni s natomiast np. z cz這nkostwa w Eurocities organizacji zrzeszaj鉍ej miasta europejskie. Eurocities cz瘰to zwo逝je konferencje i sympozja zwi頊ane np. z komunikacj, ochron rodowiska czy funduszami unijnymi. To jedna z pr篹niej dzia豉j鉍ych organizacji i naprawd po篡teczna dla urz璠ników ocenia Jówiak. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w ci鉚u roku zdecydowa豉 o przyst雷ieniu stolicy do czterech nowych zwi頊ków, m.in. do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (sk豉dka 200 tys. z rocznie). Dot鉅 jego cz這nkami by造 tylko gminy oko這warszawskie. Pierwsz wspóln inicjatyw jest integrowanie komunikacji.Stolica przy章czy豉 si te do Klubu Polskie Forum ISO. Zabiega o to sekretarz miasta Adam Leszkiewicz. To klub szkol鉍y w technikach zarz鉅zania jakoci w samorz鉅ach i wdra瘸niu nowoczesnych metod pracy. Sto貫czny konserwator zabytków Ewa Nekanda-Trepka natomiast rekomendowa豉 wst雷ienie do: Europejskich Miast i Regionów Historycznych oraz Znacz鉍ych Cmentarzy w Europie (Warszawa promowa b璠zie gównie Pow頊ki). Tu o korzyciach mówi za wczenie, bo stolica jest ich cz這nkiem od kilku miesi璚y.
r鏚這: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA