fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spór o ten sam dług może się toczyć w dwu sądach

Sąd nie jest związany wyrokiem innego sądu dotyczącym tej samej należności, jeśli jedną ze stron wcześniejszej sprawy była inna osoba
Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 14 listopada 2007 r. (sygn. II CSK 347/07). Sąd orzekający później musi jednak uwzględnić taki wyrok i ustosunkować się do niego jak do jednego z dowodów w sprawie.Wyrok dotyczy sprawy, o której przewodniczący składu SN powiedział, że bardziej jej już nie można było zagmatwać.Początek dała jej umowa cesji, którą w sierpniu 2004 r. zawarł powód – spółka akcyjna Pebex, obecnie w upadłości – ze spółdzielnią mieszkaniową w Warszawie. Generalnym wykonawcą robót budowlanych na rzecz tej spółdzielni była firma Servbud. Pebex był jej podwykonawcą. Z tytułu wynagrodzenia za roboty wykonane przez Pebex firma Servbud na podstawie porozumienia ze spółdzielnią przelała na Pebex swe wierzytelności przysługujące jej wobec spółdzielni. Słowem, miała zapłacić mu należnościami wobec spółdzielni. W umowie przelewu znalazło się zastrzeżenie, że jeśli spółdzielnia nie zapłaci podwykonawcy w terminie 60 dni p...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA