fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. W ostatnich trzech latach firma była na księgach rachunkowych. Czy jeśli w tym roku przychód nie przekroczy 800 tys. euro, będę mógł w przyszłym roku powrócić do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?
Tak. Graniczna kwota, po osiągnięciu której trzeba w 2008 r. zaprowadzić księgi rachunkowe, to 3 mln 22 tys. zł. Jeśli przychód czytelnika będzie niższy, będzie on mógł zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Musi jednak powiadomić o tym urząd skarbowy w terminie 20 dni od dnia jej założenia.Warto zwrócić uwagę na sposób liczenia przychodu. Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mówi, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają m.in. osoby fizyczne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro. Tymczasem z art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy m.in. tych osób fizycznych, których przychody, w rozumieniu art. 14 (a więc z działalności gospodarczej), za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA