fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Jakimi kosztami może obciążyć deweloper

Kupiłem mieszkanie od dewelopera, ale nie podpisałem jeszcze aktu notarialnego. Osób, które tak jak ja nie mają aktu notarialnego, jest znacznie więcej. Naszym budynkiem zarządza deweloper. Niedawno, powołując się na uchwałę mieszkańców, obciążył wszystkich kosztami zatrudnienia stróża. Czy postąpił zgodnie z prawem?
Odpowiada Monika Góralczuk, prawnik, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy: W obrocie nieruchomościami deweloperzy stosują różne rodzaje i typy umów. W zależności od ich rodzaju i formy mogą one wywoływać różne skutki prawne. Z reguły w umowie deweloperskiej deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku mieszkalnego, a następnie ustanowienia w tym budynku odrębnej własności lokali; zobowiązuje się również do przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy.
Najpierw więc deweloper zawiera umowę przedwstępną, w której strony zobowiązują się do zawarcia umowy rozporządzającej, przenoszącej własność nieruchomości. Pierwsza z nich, czyli umowa przedwstępna, nie ustanawia jeszcze prawa własności lokalu, lecz na jej podstawie można dochodzić zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu. Pod warunkiem jednak, że sporządzono ją w formie aktu notarialnego, a wynikające z niej roszczenie zostało wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Dopiero zawarcie umowy rozporządzającej przenosi na nabywcę lokalu jego własność i na podstawie tej umowy w dziale II księgi wieczystej założonej dla nieruchomości lokalowej wpisywany jest jako właściciel nabywca lokalu. Czytelnik nie zawarł zaś jeszcze wspomnianej umowy rozporządzającej, ale jedynie przedwstępną. Najczęściej deweloperzy w pierwszym akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży lokalu (lub w umowie przedwstępnej) zamieszczają zapis, zgodnie z którym „do czasu podjęcia innej uchwały przez członków wspólnoty mieszkaniowej zarząd nieruchomością sprawować będzie deweloper. Sprzedający może zlecić wykonywanie czynności zwykłego zarządu nieruchomością wybranemu przez siebie zarządcy posiadającemu stosowne licencje”. Skoro deweloper powołuje się na uchwałę mieszkańców, to oznacza to, iż część lokali mieszkalnych w przedmiotowym budynku została sprzedana poszczególnym nabywcom. W budynku, w którym mieszka czytelnik, powstała więc już wspólnota mieszkaniowa. Ustawa o własności lokali mówi bowiem, że wspólnota powstaje z momentem wyodrębnienia pierwszego lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności na podmiot inny niż dotychczasowy właściciel nieruchomości gruntowej. W budynku czytelnika funkcjonuje już więc wspólnota, która mogła powierzyć sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną zarówno deweloperowi, jak i innemu profesjonalnemu zarządcy nieruchomości. Jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie podjęła uchwały o zmianie podmiotu, który sprawuje zarząd nieruchomością wspólną, wówczas czynności te nadal sprawuje deweloper. Jak mówi art. 14 ustawy o własności lokali, na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności: - wydatki na remonty i bieżącą konserwację, - opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, - ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, - wydatki na utrzymanie porządku i czystości, - wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. W związku z powyższym zasadne było obciążenie mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej kosztami zatrudnienia stróża. Oczywiście tylko w wypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na jego zatrudnienie. ret
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA