fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędy odbierają podatnikom prawo do zaliczek kwartalnych

Osobom, które w tych dniach decydują się na rozpoczęcie własnej działalności, część urzędów skarbowych odmawia prawa do wyboru rozliczeń kwartalnych, choć nie ma to uzasadnienia w przepisach
Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą w IV kwartale, które wybierają kwartalny system płacenia zaliczek, liczą na to, że podatek od zysków osiągniętych w końcowych miesiącach roku zapłacą dopiero w rozliczeniu rocznym, składanym do końca kwietnia roku następnego.Tymczasem urzędnicy skarbowi odbierają im tę szansę, mimo że nie potrafią wskazać podstawy prawnej.Na podstawie art. 44 ust. 3g i 3h ustawy o PIT tzw. mali podatnicy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, gdy spełnią kilka warunków, mogą płacić zaliczki raz na kwartał. Te za IV kwartał oblicza się nie na podstawie rzeczywistego dochodu, ale przez podwojenie zaliczki z III kwartału. Ustawodawca nie wziął jednak pod uwagę tego, że ci, którzy rozpoczęli działalność np. w październiku czy listopadzie, nie mieli żadnych dochodów w III kwartale. Znaczy to, że powinni zapłacić podatek dopiero w zeznaniu rocznym – obecnie do końca kwietnia 2008 r.Tę lukę w prz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA