Energianews

Rząd przyjął prawo o handlu SO2 i NOx

Fotorzepa, Dorota Awiorko Dor Dorota Awiorko
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który tworzy system bilansowania i rozliczania emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla elektrowni, ciepłowni i elektrociepłowni
Ustawa o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) ustanawia mechanizm, który będzie wspomagał redukcję tych emisji ze źródeł spalania paliw o mocy powyżej 50 MW. Regulacja będzie dotyczyć prawie 100 tego typu przedsiębiorstw (ok. 420 kotłów).
Ustawa wprowadzi w Polsce system handlu uprawnieniami do emisji SO2 i NOx podobny do unijnego systemu handlu prawami do emisji dwutlenku węgla. Ma on być jednak prostszy od unijnego, ponieważ rozliczenia emisji będą dokonywane co roku, a nie jak w systemie unijnym co kilka lat. - Ustawa przede wszystkim stworzy zachęty finansowe do oszczędzania i ograniczania emisji. Dla ciepłowni i elektrowni to czas na modernizację lub budowę nowych instalacji, spełniających wymagania ekologiczne. System ma być prostszy niż handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - rozlicznie będzie następowało „za zeszły rok". Unikniemy w ten sposób rozdziału uprawnień „z góry" - powiedział Andrzej Kraszewski, minister środowiska.
Polska ma obowiązek ograniczenia emisji z dużych źródeł spalania paliw. Niektóre instalacje dostały jednak w Traktacie Akcesyjnym  okresy przejściowe, ale w przypadku emisji SO2 kończą się one w 2015 r. Po wejściu w życie ustawy, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi roczne krajowe pułapy emisji. W przypadku SO2 będzie 300 000 ton w 2015 r. Z kolei w przypadku NOx 239 000 ton ma być osiągnięte w 2012 r. i utrzymane do roku 2015. Systemem handlu ma zarządzać Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. KOBiZE na podstawie ustawy, będzie prowadził m.in. rejestr uprawnień do emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu, dostarczał danych o rocznej produkcji energii elektrycznej brutto i produkcji energii cieplnej netto, obliczał roczne pułapowe wskaźniki emisji i bieżące wskaźniki emisji, weryfikował obliczone przez operatorów limity emisji i wprowadzał odpowiadające im  uprawnienia do emisji. KOBiZE będzie też monitorować system i prowadzić stronę internetową na ten temat. Emisja dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) są poddane restrykcjom ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko - m.in. zakwaszanie gleb, eutrofizację jezior, korozje budowli i zdrowie ludzi.
Źródło: energianews.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL