Edukacja i wychowanie

E-podręczniki już od września

www.sxc.hu
MEN opracował nowelizację rozporządzenia dotyczącego podręczników szkolnych. Od września podręczniki będą obowiązkowo w dwóch formach - papierowej i elektronicznej
Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez wydawców podręcznika w formie elektronicznej zakłada przekazana do konsultacji zewnętrznych nowelizacja rozporządzenia z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
Od 2009 roku podręczniki szkolne mogą mieć formę elektroniczną. W wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego uwzględniających nową podstawę programową znajduje się obecnie 14 tytułów opracowanych w formie tradycyjnej i w formie e-booków, oraz 10 tytułów opracowanych w formie multimedialnej. Dotychczas podręczniki były dopuszczane w formie tradycyjnej i mogły być dopuszczone w formie elektronicznej.
Jednak, jeśli zaproponowane przez MEN rozwiązania wejdą w życie, to od 1 września 2011 r.  podręczniki będą mogły być wydane: - w formie papierowej wraz z towarzyszącą jej formą elektroniczną (obie formy będą podlegały jednoczesnemu dopuszczeniu do użytku szkolnego), - w formie papierowej (jednak tylko w przypadku materiałów edukacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej, ze względu na specyfikę tego etapu edukacji), -  tylko w formie elektronicznej. Po zmianach, każdy podręcznik wydawany w klasycznej, papierowej wersji będzie musiał mieć swój elektroniczny odpowiednik. Oczywiście forma elektroniczna musi być tożsama pod względem treści z formą papierową. Dzięki temu rozwiązaniu, wybrany przez nauczyciela podręcznik, uczeń będzie mógł nabyć w formie papierowej lub tylko elektronicznej, w zależności od własnych preferencji. Rozwiązanie to ma również przynieść ulgę i tak nadmiernie przeciążonym uczniowskim kręgosłupom. Etap legislacyjny: - konsultacje zewnętrzne Czytaj również: MEN chce uczyć z e-podręczników Zobacz serwis: Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL