fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ustalić właściwą stawkę amortyzacyjną dla budynku

Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy kupujący budynek magazynowy lub produkcyjny na rynku wtórnym muszą dowiedzieć się, kiedy oddano go do eksploatacji. Bez tej informacji nie będą mogli obliczyć indywidualnej stawki amortyzacyjnej i w ten sposób skrócić okresu amortyzacji
Aby podatnicy mogli rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych od budynku lub budowli, muszą być spełnione pewne warunki. Musi to być nieruchomość stanowiąca własność lub współwłasność podatnika, nabyta lub wytworzona we własnym zakresie. Drugie kryterium to kompletność i zdatność do użytku w dniu przyjęcia do używania. Kolejny warunek, mający stosunkowo niewielkie znaczenie w przypadku budynków i budowli, to przewidywany okres używania dłuższy niż rok. Ponadto nieruchomość musi być wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddana do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.Właściciele budynków mogą je amortyzować tylko metodą liniową. Zasadą jest stosowanie stawek wynikających z wykazu (najważniejsze prezentujemy w ramce). W pewnych sytuacjach istnieje jednak możliwość skrócenia okresu naliczania odpisów umorzeniowych.Podatnicy mogą podwyższać pod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA