fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Łatwo zdobyć uprawnienai wychowawcy

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Rodzice wysyłający dzieci na wypoczynek powinni się zainteresować, kto będzie się zajmował ich pociechami
 
Okazuje się, że bardzo łatwo można zdobyć uprawnienia wychowawcy. Kryteria, jakie muszą spełniać wychowawcy, opiekunowie na imprezach wypoczynkowych, określił minister edukacji narodowej w rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU nr 12, poz. 67 ze zm.).

Grunt to przeszkolenie

Najczęściej opiekunami na koloniach i obozach są nauczyciele. Nie muszą oni legitymować się dodatkowymi kwalifikacjami czy certyfikatami, by pracować jako opiekun. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu edukacji za nauczyciela uznać należy osobę mającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na tym stanowisku w szkole lub placówce oświatowej.
Wakacyjnymi wychowawcami mogą być też osoby, które przygotowują się do pracy w oświacie, czyli studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i językowych – po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia. Taki sam kurs mogą zaliczyć właściwie wszyscy dorośli, którzy chcą pracować jako opiekunowie.
Bez dodatkowych kursów wychowawcami na wakacyjnym wypoczynku mogą być także trenerzy i instruktorzy sportowi, instruktorzy PTTK, przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika. Osoby te muszą mieć średnie wykształcenie, z wyjątkiem harcerzy pełniących funkcje wychowawców w placówkach prowadzonych przez organizacje harcerskie. Inne warunki to: ukończone 18 lat, odpowiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
Cały kurs trwa 36 godzin. Z reguły jest to kilka dni, najczęściej w weekendy. W jego trakcie uczestnicy dowiadują się, jak organizować wypoczynek, poznają zasady BHP, udzielania pierwszej pomocy itp. Kursy są płatne, z reguły ich koszt, w zależności od organizatora, mieści się w granicach 100 – 200 zł.

Kwit na zawsze

Po ukończeniu kursu dostaje się zaświadczenie ważne bezterminowo i honorowane w całym kraju. Nie trzeba go odnawiać co jakiś czas. W ubiegłym roku zmieniła się treść rozporządzenia określającego wymagania wobec kadry wychowawców na obozach i koloniach. Jednak fakt ten nie wpływa na ważność zaświadczeń już wydanych.
– Każde zaświadczenie uprawniające do bycia wychowawcą kolonijnym ma swój numer umożliwiający weryfikację jego autentyczności. Nie ma co prawda jednego ogólnopolskiego rejestru, ale poprzez kuratorium możemy sprawdzić, czy zaświadczenie jest autentyczne i czy jego okaziciel faktycznie ukończył kurs. Od razu zaznaczam, że w czasie kontroli poprzestajemy na sprawdzeniu, czy organizator ma dokumenty potwierdzające uprawnienia kadry – mówi Dariusz Wilczak, wicekurator w Katowicach.
Słabością przepisów dotyczących nabywania uprawnień do pracy wychowawcy na koloniach i obozach jest możliwość ich uzyskania przez osoby karane, m.in. skazane za czyny lubieżne. Organizator kursu nie może się domagać przedstawiania zaświadczenia o niekaralności, jedynym kryterium jest ukończenie 18 lat.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora t.zalewski@rp.pl
Czytaj też:
Więcej w serwisach:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA